Foto: Jimmy Kets

Welk pensioen krijgt de langstlevende echtgenoot?

Heeft uw echtgenoot een royaal ambtenarenpensioen en u een karig zelfstandigenpensioentje? Dan komt u samen wellicht niets tekort. Maar hoe moet het verder als u alleen achterblijft?

Over het pensioen van de langstlevende echtgenoot heerst er al jaren een hardnekkig misverstand in ons land. ‘Veel gepensioneerden denken dat ze als overblijvende echtgenoot moeten kiezen tussen ...

De podcasts van De Standaard