Foto: BELGAIMAGE

Nederland gaat snelwegen ’s nachts opnieuw verlichten, situatie in Vlaanderen blijft dezelfde

Nederland gaat op termijn veel van zijn snelwegverlichting ’s nachts opnieuw inschakelen. ‘Beter voor de verkeersveiligheid’, zo meldt de Nederlandse regering. De situatie in Vlaanderen wijzigt vooralsnog niet, laat het kabinet van Ben Weyts verstaan.

Sinds 2013 wordt in Nederland ‘s nachts zo’n 550 kilometer aan snelwegverlichting uitgeschakeld. Op basis van nieuw onderzoek, dat zou uitwijzen dat straatverlichting zowel de verkeersveiligheid als de beleving daarvan verbetert, komt de Nederlandse regering daar nu echter op terug. Dat melden Nederlandse media.

En dus gaat, op plaatsen waar de verkeersveiligheid erbij gebaat is, de snelwegverlichting opnieuw de hele nacht branden. ‘Daarbij zal wel rekening gehouden moeten worden met de Wet natuurbescherming’, zegt Cora van Nieuwenhuizen, als minister van Infrastructuur bevoegd over de snelwegverlichting.

Die wet verbiedt namelijk het opzettelijk verstoren van beschermde diersoorten. Ook dieren die ’s nachts actief zijn, mogen niet uit hun ritme worden gehaald. Om dat te vermijden, zal een onderzoek eerst in kaart brengen welke diersoorten zich waar bevinden en waar sprake kan zijn van ongeoorloofde verstoring. Dat onderzoek zal naar verwachting ongeveer een halfjaar in beslag nemen, zo weet Algemeen Dagblad.

Op- en afritten

In Vlaanderen is sinds juli 2011 de verlichting op heel wat snelwegen ’s nachts ook uitgeschakeld, behalve aan de op- en afritten, bij wisselcomplexen, op gevaarlijke punten, bij ongelukken en wegenwerken en bij slecht weer.

Die situatie verandert vooralsnog niet, laat het kabinet van Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Mobiliteit, verstaan. ‘Eigenlijk is het net Nederland dat in onze richting opschuift, aangezien de verkeersveiligheid ook bij ons het uitgangspunt is’, zegt woordvoerder Michaël Devoldere. ‘Langs een kleine twintig procent van onze kilometers aan snelwegen brandt het licht sowieso de hele nacht. De Vlaamse snelwegen hebben dan ook heel veel op- en afritten.’

Bron: Eigen berichtgeving, NOS, AD

De podcasts van De Standaard