Foto: Ivan Put

‘Ongerustheid bedrijfsleven groeit door gebrek aan urgentie bij politici’

Pieter Timmermans, de gelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), drong er dinsdagavond in Terzake op aan dat er schot komt in het formeren van een federale regering. ‘We dreigen in het vizier van de internationale markten te komen.’

Terwijl het begrotingstekort aardig oploopt, blijft het ontiegelijk rustig in de Wetstraat. En dat terwijl het Monitoringcomité maandag waarschuwde voor het immer groeiende gat in de begroting. Dat zal tegen eind dit jaar oplopen tot bijna 7 miljard euro, dubbel zoveel als de regering-Michel had vooropgesteld.

Timmermans dringt daarom aan op maatregelen. ‘Niemand heeft iets aan politici die elkaar allerlei zaken verwijten’, zei hij in Terzake. ‘We weten namelijk al enkele maanden dat het gat in de begroting dreigde op te lopen, met een regering in lopende zaken en aan de vooravond van verkiezingen.’

‘De ongerustheid in het bedrijfsleven groeit. In oktober moeten we een begroting indienen in Europa. Zonder oplossingen dreigen we dan in het vizier van de internationale markten te komen’, vervolgde Timmermans. ‘Ik hoop dus dat onze politici na de zomervakantie, wanneer het stof van de verkiezingen enigszins is neergedwarreld, om de tafel gaan zitten. Vandaag lijkt daarvoor nog geen sense of urgency te zijn. Maar vanaf ten laatste begin september moet worden gewerkt aan oplossingen. Er moeten meer mensen aan de slag en de overheid moet bezuinigen in plaats van meer belastingen in te voeren. De tering moet naar de nering worden gezet, uiteraard zonder aan de fundamenten van de sociale zekerheid te raken.’

Timmermans verwacht vooral van N-VA en PS dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen. ‘Zij zijn de grootsten, het lijkt me dus ook logisch dat die twee met elkaar gaan praten. Het moet nog blijken of dat ergens toe zal leiden, maar als je al niet kunt praten, zal er zeker niks gebeuren. Een regeringsformatie is nooit makkelijk. Er zijn echter geen 36 oplossingen te bedenken voor de huidige problemen. Het zal dus van de verantwoordelijkheidszin van onze politici afhangen.’

Bron: Terzake
In het nieuws