Foto: Photo News

Regering moet op zoek naar 4 miljard euro

De Belgische begroting zakt diep in het rood. ‘Elk uur dat we verliezen heeft een kostprijs’, reageert Open VLD-vicepremier Alexander De Croo.

Het monitoringcomité, de groep ambtenaren die een inschatting maakt van de begrotingsinspanning, heeft bijzonder slecht nieuws voor de (toekomstige) regering. Ze schatten het begrotingstekort voor 2019 op 1,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dat is een pak slechter dan wat de regering-Michel voor ogen had bij de opmaak van de begroting van 2019.

Maar door de val van de regering werd die begroting uiteindelijk niet gestemd. Het gevolg: door de forse ontsporing moet de volgende regering dit jaar op zoek naar 4 miljard euro, als ze tenminste de vroegere begrotingsdoelstellingen wil aanhouden.

‘Tijd kost geld’

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo wijst naar de val van de regering als belangrijkste reden voor de ontsporing. ‘Wat we hier zien, is een gevolg van het gebrek aan een echte begroting in 2019 door de val van de regering. Tijd kost geld. Elk uur, elke dag, elke maand die we verliezen heeft een kostprijs. Ons land kan zich letterlijk niet veroorloven te treuzelen.’

Dat de volgende regering voor een moeilijke opdracht staat, is duidelijk. En dat zat er ook wel al aan te komen. Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, wees vorige maand nog op de terugvallende groei en drong aan op dringende ‘structurele hervormingen om het groeipotentieel van de economie te verhogen’.

Ook de Europese Commissie raamde het structurele tekort van ons land eerder dit jaar al op 1,4 procent van het bruto binnenlands product. Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) benadrukte toen dat het gat minder groot zou zijn dan de Europese Commissie liet uitschijnen. Maar ook het monitoringcomité heeft nu dus slecht nieuws.

De podcasts van De Standaard