• Het zwembad in Résidence Palace staat nu leeg.

Brussels art-decozwembad zoekt uitbater

In het Brusselse Résidence Palace vind je niet alleen een theaterzaal en kantoren, er huist ook een zwembad. Dat is sinds 2006 buiten gebruik, en om het opnieuw te openen zoekt de Regie der Gebouwen, de beheerder van het pand, een externe uitbater.

‘Het uitbaten van een zwembad behoort eigenlijk niet tot onze kerntaken’, verklaart woordvoerder van Regie der Gebouwen Tine Deckers de beslissing. Daar moet een externe uitbater voor instaan. Eerste taak op de planning is het uitschrijven en publiceren van de overheidsopdracht waarbij de Regie der Gebouwen via een concessie-overeenkomst op zoek gaat naar een externe partner. ‘De concessie moet meteen goed zitten, want liefst vinden we iemand die de werken uitvoert en het zwembad dan ook effectief uitbaat’, zegt Deckers. ‘Zo kunnen de werken ook worden afgesteld op de noden van de concessiehouder.’

‘In die opdracht moeten we alle technische specificaties oplijsten, waaronder we werken die moeten gebeuren’, zegt Deckers. Het is belangrijk dat die overheidsopdracht correct wordt uitgewerkt, want het zwembad is geklasseerd als historisch erfgoed. Daardoor moet de renovatie aan heel wat specifieke regels voldoen.

Het is erg moeilijk te voorspellen wanneer het zwembad effectief opnieuw zal openen. ‘Eerst moet de overheidsopdracht goed zitten, dan moeten inschrijvers de tijd krijgen zich te melden, en dan moeten alle vergunningen aangevraagd worden, omdat het om beschermd erfgoed gaat’, verduidelijkt Deckers.

De podcasts van De Standaard