Foto: Brecht Van Maele

Nieuwe plannen voor station Gent-Sint-Pieters: ‘dossier gedeblokkeerd’

De NMBS en de stad Gent hebben na overleg beslist om de plannen voor het station Gent-Sint-Pieters bij te sturen. Dat was nodig, want het station kreeg stilaan het statuut van eeuwige werf.

‘Het is goed dat het dossier Gent-Sint-Pieters gedeblokkeerd is.’ Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) is opgelucht dat ‘we nu weer vooruit kunnen, met aangepaste plannen die een stad als Gent waardig zijn’.

De NMBS had om budgettaire redenen een ‘light-versie’ voor de plannen van Gent-Sint-Pieters gemaakt, de stad Gent ging echter niet akkoord met de plannen en eiste ‘een functioneler station’. De twee zijn nu tot een akkoord gekomen.

Concreet is er over twee heikele punten een oplossing gevonden: er zal een nieuwe overkapping uitgewerkt worden die ‘het comfort voor de reizigers garandeert en architecturaal aansluit bij de reeds gebouwde overkapping’. Daarnaast gaat er extra aandacht naar de kwaliteit van de vooropgestelde ondergrondse fietsenstallingen.

Die twee punten waren in het gedrang gekomen omwille van budgettaire redenen. Om binnen de vooropgestelde budgetten te blijven, had de NMBS voorgesteld om de uitgraving op niveau -1 te beperken. Daardoor zou de locatie van de fietsenstallingen veranderen. Dat was onaanvaardbaar voor de stad Gent.

Daarnaast was de NMBS ook van plan om de sporen niet langer volledig te overkappen, maar de perrons enkel te voorzien van lage perronluifels. Het Gentse stadsbestuur ging ook daar niet mee akkoord. De nieuwe plannen waren niet alleen te weinig coherent, het was ook een minder ‘aantrekkelijk stationsconcept’. Nu is er een nieuwe kapstructuur uitgewerkt die architecturaal wel aansluit bij de overkapping van perrons 9 tot en met 12. ‘Zo blijft ook het comfort en de beleving van de stationsgebruiker gegarandeerd’, klinkt het in een persbericht.

Wat de planning betreft: alle projectpartners hopen tegen begin 2020 de volledige omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Daarna zal er een openbaar onderzoek volgen.

De podcasts van De Standaard