Foto: Kurt

Moeder die terugkeerde uit Syrië moet niet naar cel

De Brugse strafrechter heeft een 26-jarige vrouw schuldig bevonden aan deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, maar heeft haar geen straf opgelegd. Ze geniet de gunst van de opschorting.

Candide H. zal zich de komende jaren aan een reeks voorwaarden moeten houden. Zo mag ze de komende drie jaar geen sociale media gebruiken en mag ze geen contact hebben met het milieu van geradicaliseerde moslims. Ze moet haar werk behouden en ze mag de EU niet verlaten. Als ze haar voorwaarden schendt, dan kan ze alsnog een straf krijgen. Wel moet ze de gerechtskosten van bijna 48.000 euro betalen. 

De jonge vrouw uit het Oost-Vlaamse dorp Baaigem vertrok in november 2014 naar Syrië, maar keerde in maart 2017 met haar twee kinderen terug naar België. Ze verbleef tweeënhalf jaar in oorlogsgebied.

Volgens haar advocaat, Johan Heymans, wilde ze al na enkele weken terugkeren naar ons land. Maar het federaal parket betwistte dat. Ze zou wel degelijk steun verleend hebben aan Islamitische Staat en andere terroristische organisaties. H. bood ook materiële en logistieke hulp aan IS en voerde propaganda. Ze verheerlijkte bijvoorbeeld de martelaarsdood van haar vriend.

De Brugse correctionele rechtbank oordeelt dat de vrouw wel degelijk schuldig is. 'Huwen met een IS-strijder, het stichten van een gezin en het verrichten van het huishouden moet beschouwd worden als het verstrekken van materiële middelen/hulp aan een terroristische groep', zo staat in het vonnis. De rechter hield wel rekening met het  blanco strafblad en het schuldbesef van de beklaagde. Ook het naleven van haar voorwaarden en haar maatschappelijke reïntegratie speelden in haar voordeel. 

Na haar terugkeer naar België zat ze zes maanden in voorhechtenis, tot ze op 26 september 2017 onder strenge voorwaarden werd vrijgelaten. Zo mocht de vrouw niet op internet of sociale media en mocht ze zelfs geen smartphone gebruiken. Via sociale media zou ze mogelijk opnieuw beïnvloed kunnen worden.

Voor het federaal parket was dat voldoende. De procureur vorderde geen effectieve celstraf, maar een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.  'U mag zich gelukkig prijzen dat u en uw twee kindjes nog leven', zei de procureur. 'U bent op tijd vertrokken uit het kalifaat en hebt het geluk voor een Belgische rechtbank te verschijnen.'

Candide H. woont met haar twee zoontjes in bij familie. Ze heeft een job gevonden bij een groot Gents bedrijf. Het gerecht gelooft dat re-integratie mogelijk is.

Bron: BELGA
In het nieuws