Foto: belga

Motorrijders veroorzaken meeste overlast

Aan de files dragen ze niet bij, maar motorfietsen kosten de samenleving meer geld dan eender welk ander vervoersmiddel door ongevallen, lawaai en luchtvervuiling.

Bij een verplaatsing met de motor lopen de externe kosten voor ons land – onder meer als gevolg van lawaai, ongevallen, luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen – per reizigerskilometer ...

Niet te missen