Foto: FRED DEBROCK

School mag klimaatmarcheren niet verplichten

Scholen mogen van de klimaatmarsen wel een schooluitstap maken, maar hun leerlingen tot deelname verplichten is een brug te ver. Dat oordeelt de commissie zorgvuldig bestuur van het departement onderwijs.

Het kot was te klein toen midden maart bekendraakte dat sommige scholen hun leerlingen verplichtten om mee te stappen met de wereldwijde klimaatmars. Te politiek getint, vonden sommige ouders. Ook de N-VA en Open VLD spaarden hun kritiek niet. Om de heisa de kop in te drukken, vroeg minister van ­Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) klaarheid van de bevoegde commissie zorgvuldig bestuur.

Het advies van die commissie – samengesteld uit onafhankelijke experts – ligt er nu: klimaatmarsen zijn geen politieke activiteit, omdat ze niet zijn georganiseerd door politici of hun partijen. De commissie ziet er dan ook geen graten in dat scholen er een schooluitstap van maken. Op voorwaarde dat die aansluit bij de lessen, bijvoorbeeld in het kader van de eindtermen. En bovendien is er een belangrijke beperking: ‘Gelet op het maatschappelijke debat rond de klimaatmanifestaties acht de commissie het niet gepast dat leerlingen door de school tot deelname worden verplicht. Voor leerlingen die niet deelnemen, moet een volwaardig alternatief worden voorzien.’

De onderwijskoepels zagen nochtans geen graten in een verplichting. ‘Volgens de toenmalige regels was dat ook geen probleem’, zegt de woordvoerder van het katholiek onderwijs. Hetzelfde ­geluid is te horen bij het Gemeenschapsonderwijs: ‘We hebben onze scholen wel gevraagd om de leerlingen niet te verplichten, gezien de ­gevoeligheid van het thema. Niet alle scholen zijn daarop ingegaan. We zijn blij dat er nu duidelijkheid is.’ Ook het katholiek onderwijs adviseerde zijn scholen midden maart om in een vervangend programma te voorzien.

Nog acties gepland

Minister Crevits laat nu de ­regelgeving aanpassen, zodat voor alle scholen duidelijk is hoe ze moeten omgaan met de klimaatmarsen. Ook na de zomervakantie zullen er acties van Youth for Climate zijn. ‘Vanaf september zullen we er weer staan’, zegt bezielster Anuna De Wever. ‘Op welke manier en hoe vaak, dat zijn we nog aan het plannen.’

Dat scholen hun leerlingen niet kunnen verplichten om deel te ­nemen aan een klimaatmars, vindt ze dan weer jammer. ‘Uiteraard is het beter dat jongeren uit zichzelf meedoen omdat ze de urgentie van het probleem zien’, zegt ze. ‘Maar ook leerlingen die niet achter de boodschap van de klimaatmarsen staan, kunnen iets bij­leren. Over kritisch nadenken ­bijvoorbeeld, of over burgerlijke ongehoorzaamheid.’

In het nieuws