Foto: Dieter Telemans

Vooral migratie bepaalde stem van Vlamingen

Meer dan milieu of belastingen was migratie het belangrijkste verkiezingsthema onder Vlamingen.

De Vlaming vond, net voor de verkiezingen, migratie het belangrijkste beleidsthema om zijn stemkeuze te bepalen. Dat blijkt uit het onderzoek van RepResent, een consortium van politicologen van de KULeuven, VUB, UCL, ULB en UA, gecoördineerd door Stefaan Walgrave van de UA. De Standaard kon het inkijken.

Milieu pas op plaats vier

De politicologen bevroegen 3.405 Vlaamse en 3.103 Waalse kiezers in volle verkiezingscampagne, van 5 april tot 21 mei. Die campagne was redelijk stuurloos, waarbij heel wat thema’s onder de aandacht kwamen, waaronder de kwaliteit van het onderwijs, de klimaatkwestie, rekeningrijden, Justitie, pensioenen, enzovoort. Migratie leek na de val van de federale regering over het VN-migratiepact, wat naar de achtergrond verdreven.

Toch zat net dat thema bij 36 procent van de ondervraagde Vlamingen bij hun twee belangrijkste thema’s. Op twee staat sociale zekerheid (32,4 procent), dan belastingen (28,6 procent). Milieu komt pas op plaats vier (25,2 procent), Werkgelegenheid op vijf (20,9 procent).

 

Waalse prioriteit: werkgelegenheid

Opvallend, bij Walen komt migratie slechts op plaats vijf. Zij vonden werkgelegenheid het belangrijkste motief (36,8 procent), wat Vlamingen dus pas op vijf zetten. Milieu, sociale zekerheid en belastingen vervolledigen ook in Wallonië de top vijf. Het onderzoek van RepResent bekeek de Brusselse situatie niet.

‘We weten dat het belang van beleidsthema’s sterk afhankelijk is van waar media en partijen over praten,’ zegt Walgrave. ‘Migratie werd door N-VA sterk aangekaart, aan Waalse kant leefde dat minder.’ Zo was de val van de regering over het VN-migratiepact iets dat zich hoofdzakelijk aan Vlaamse kant afspeelde. Ook de discussie over de transmigranten woedde vooral aan Vlaamse kant. De hogere werkloosheid in Wallonië maakt dat Franstalige partijen en media daar meer op focusten.

Geen prioriteit: staatshervorming

Opvallend, Vlamingen noch Walen liggen wakker van de staatshervorming. Het thema zat in beide landsdelen pas op plaats negen, net boven Defensie. Het was dan ook helemaal geen thema tijdens de campagne, noch in de maanden daarvoor. ‘Maar dat kan veranderen nu er weer meer aandacht voor is,’ zegt Walgrave. Nu de N-VA het confederalisme op tafel legt, en het in de media becommentarieerd wordt, kan het thema opnieuw stijgen in de pikorde.

Het opinie-onderzoek stelt tot slot vast dat de publieke opinie in Vlaanderen en Wallonië minder ver uit elkaar ligt dan de federale verkiezingsuitslag van 26 mei doet vermoeden. 

Uitslag federale verkiezingen