Hoe nuttig is de klimaatenquête?

Wie wil de auto laten staan voor de fiets? photo news

Hebt u tien minuutjes voor het klimaatplan?

Met een online-enquête die hooguit een kwartier in beslag mag nemen, polsen de overheden van ons land naar uw en mijn mening over het klimaatbeleid. Rijkelijk laat, zeggen de milieuverenigingen.

In het nieuws