04/06/2019 - dS Avond

Hoe nuttig is de klimaatenquête?

Wie wil de auto laten staan voor de fiets? photo news

Hebt u tien minuutjes voor het klimaatplan?

Met een online-enquête die hooguit een kwartier in beslag mag nemen, polsen de overheden van ons land naar uw en mijn mening over het klimaatbeleid. Rijkelijk laat, zeggen de milieuverenigingen.