‘Sire geef me 145 dagen’

Het VBO en het ABVV hopen dat er zo snel mogelijk een werkbare regering komt. De binnenlandse puzzel is misschien moeilijk, maar met een harde Brexit en een handelsoorlog om de hoek, is ‘bekwame spoed’ aangewezen.

‘Sire geef me 145 dagen’, reageert Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van de werkgeversfederatie VBO op de stembusuitslag. Hij hoopt dat de regeringsvorming niet zoals in 2010 541 dagen gaat duren. ‘Ik hoop dat we de cijfers kunnen omdraaien en dat het 145 dagen wordt.’ Timmermans stelt vast dat er tegen het politieke systeem is gestemd en dat er niet is gedebatteerd over de balans van de regering.

‘Een deel van de bevolking heeft tegen de onzekerheid gestemd. Hervormingen zoals de pensioenhervorming moet je extern uitleggen. Het gekibbel moet je intern houden’. Timmermans heeft alvast de volgende premier advies: ‘spraak af dat er voor de ministerraad niet gecommuniceerd wordt én communiceer na de ministerraad gezamenlijk.’

Wie ook in de federale regering stapt, volgens Timmermans zal een regering die de sociale zekerheid betaalbaar wil houden en de koopkracht verhogen moeten inzetten op meer jobs en een hogere werkzaamheidsgraad die naar 75 procent moet. Er moeten ook sociale correcties komen voor de pensioenen. ‘De welvaartsenveloppe van 700 miljoen moet je gebruiken voor de laagste pensioenen en het inkorten van wachtlijsten in plaats van elke tak iets te geven.’

Welke regering?

Timmermans stelt vast dat er wat de federale regering betreft verschillende formules denkbaar zijn. Een klassieke tripartite plus groen heeft een ruime meerderheid, paarsgroen een erg krappe. Het probleem is dat in Vlaanderen er dan een rechtse oppositie is en in Wallonië een uitgesproken linkse. Timmermans zegt dat eerste een afkoelingsperiode nodig is, ‘een periode van loutering.’

Een regering hoeft voor het VBO geen meerderheid aan beide kanten van de taalgrens te hebben, maar toch wel liefst er zo dicht mogelijk tegen aanschurken. Volgens het VBO gaan veto’s niets oplossen. ‘ Het werkt enkel verdere verzuring in de hand. De mensen willen oplossingen, geen gekibbel.’

In 2010 duurde de regeringsvorming 541 dagen. Timmermans hoopt dat de cijfers omgedraaid worden en het 145 dagen wordt. ‘2019 is een verloren jaar. Dat mag niet met 2020 gebeuren. Men moet met bekwame spoed aan de slag.’ Want de uitdagingen zijn groot.

Alles wijst erop dat er een harde Brexit in de maak is. En dat gaat gevolgen hebben voor de economie en werkgelegenheid. Mogelijk ziet Europa ook de migratiedruk toenemen én komen er problemen in Italië. Tel daarbij de handelsoorlog tussen de VS en China die de economie ook nog eens raakt en het is duidelijk dat er werk aan de winkel is.

ABVV: afstraffing

Bij het ABVV komen de centrales en gewestelijke afdelingen pas morgen samen maar algemeen secretaris Miranda Ulens laat toch al even in haar kaarten kijken. ‘Het regeringsbeleid waar we als socialistische vakbond 5 jaar lang tegen gevochten hebben, heeft gefaald. Een beleid dat onrust heeft gewekt en asociaal was. Alle partijen die daaraan hebben meegewerkt, zijn nu afgestraft’, zegt.

Volgens Ulens willen de mensen verandering, maar werd jammer genoeg voor verandering gekozen voor meer extremen. Volgens haar is dat deels te danken aan het gevoerd discours. ‘In het migratiedossier werd gedurende 5 jaar haat gezaaid.’ Het moet volgens haar anders en dat kan volgens haar ook.

‘ Op federaal vlak zien we dat de socialistische fractie de grootste blijft en daarenboven het links progressief front steun gekregen heeft. We weten dus dat er mogelijkheden zijn. Maar het moet duidelijk zijn dat opnieuw een regeringscoalitie zoals de afgelopen 5 jaar, niet het juiste antwoord is op de bekommernissen van de mensen.’ Net als het VBO is voor haar de inzet om op federaal niveau zo snel als mogelijk een werkbare regeringscoalitie te vormen.

De liberale vakbond ACLVB vraagt aan alle democratische partijen om bij de regeringsvorming vooral oplossingen voor ogen te houden die de mensen vragen op het vlak van onder andere koopkracht, mobiliteit, milieu en sociale cohesie.

Mario Coppens, nationaal voorzitter: ‘Ik hoop dat welke coalitie er ook uit de bus komt, het een coalitie is die meer dan de Zweedse coalitie rekening zal houden met de verzuchtingen van de werknemers en de sociaal verzekerden.’ De vakbond verwijst naar haar visie 2020-2025 en vraagt de politici om met open vizier ‘alle oplossingen te overwegen die onze maatschappij socialer maakt.’ Het ACV wil vandaag nog niet reageren. Ook Voka laat nog op zich wachten.