Foto: jhp

Internationale erkenning voor Plantentuin Meise

Na onderzoek over onder meer de conservatiewaarde van de levende collecties, werd de Plantentuin van Meise internationaal erkend door de Botanic Gardens Conservation International (BGCI).

Het BGCI riep de Plantentuin van Meise uit tot een ‘advanced conservation practitioner’, na een diepgaand onderzoek over onder meer de conservatiewaarde van de levende collecties, het wetenschappelijk onderzoek, de opleiding en specialisatiegraad van het personeel, de geleverde inspanningen voor educatie en bewustmaking en het naleven van de internationale conventies.

In het rapport van BGCI is onder meer te lezen dat Plantentuin Meise liefst 1.079 soorten planten in collectie heeft die in geen enkele andere plantentuin bewaard worden en 3.227 soorten planten die telkens in minder dan vijf botanische tuinen in de wereld bewaard worden, meldt de Plantentuin in een persbericht.

‘285 soorten uit de collectie staan op de IUCN-lijst van wereldwijd bedreigde plantensoorten, zes daarvan worden alleen in Meise gekoesterd en 39 in hooguit vijf andere tuinen. 2.409 soorten uit de collectie hebben een nationale, regionale of wereldwijde graad van bedreiging; 45 daarvan zijn uniek voor Meise, 246 daarvan komen telkens in hooguit vijf andere tuinen voor. Daarnaast heeft de Plantentuin nog een zadenbank waarin honderden bedreigde plantensoorten worden bewaard’, klinkt het.

De Plantentuin is ‘zeer trots’ op de internationale erkenning en laat weten erdoor gesterkt te worden om door te gaan met zijn inspanningen voor de instandhouding van plantendiversiteit wereldwijd, via onderzoeksprogramma’s, collectiebeheer en via de bewustmaking van het grote publiek.

‘Plantentuin Meise is actief betrokken bij de bescherming van de plantendiversiteit’, zegt Elke Bellefroid, verantwoordelijke van de levende collecties en het domein. ‘Onze onderzoeksactiviteiten en collectiebeheer dragen bij aan het behoud van plantensoorten in hun natuurlijke omgeving, in onze levende plantencollecties en in onze zadenbank.’

Bron: Belga

De podcasts van De Standaard