Foto: Kristof Vadino

Vrouwvriendelijkheid is winstgevend

Hoe meer vrouwen, hoe meer winst. Dat is, in het kort, de boodschap die de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in een dik rapport heeft gegoten.

Bedrijven met een evenwichtig samengestelde bedrijfstop boeken tussen 5 en 20 procent meer winst dan bedrijven waar vooral mannen het voor het zeggen hebben. Dat is de ervaring van bijna driekwart van de dertienduizend ondernemingen die de ILO wereldwijd over dit onderwerp aan de tand heeft gevoeld. De resultaten staan in het rapport ‘The business case for change’.

Meer vrouwen aan de top is vanuit zakelijk oogpunt een winstgevende strategie, stelt de ILO. De kans dat bedrijven met een inclusieve cultuur en een vrouwvriendelijk beleid ook qua winst en productiviteit uitblinken, is 60 procent hoger dan bij bedrijven die daar geen aandacht aan besteden. Ze hebben bovendien vaker een goede reputatie, trekken makkelijker personeel aan, en zijn innovatiever.

De organisatie beschouwt bedrijven als gender-divers als minstens 30 procent van de hoge functies in het management en de bestuursraad door vrouwen worden ingevuld. Dat is de kritische massa die nodig is voor een echt effect. Een evenwicht op 50/50-basis levert nog betere resultaten op.

Lekke aanvoerpijp en glazen muren

Het goede nieuws is dat vrouwen inderdaad steeds talrijker worden aan de top van bedrijven. Toch heeft bijna de helft van de ondervraagde bedrijven de drempel van 30 procent nog niet bereikt, zelfs niet in het lagere management. Vooral bij bedrijven in Afrika en het Midden-Oosten zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. Van alle ondervraagde bedrijven heeft nog steeds 78 procent een mannelijke ceo. In kmo’s is dat iets minder, in grote bedrijven nog wat meer.

De ILO ziet twee mechanismes die in het nadeel van vrouwen werken. Ten eerste de ‘lekke aanvoerpijp’: mannen slagen er beter in door te stromen van lagere naar hogere functies dan vrouwen. En ten tweede de ‘glazen muren’: vrouwen zijn oververtegenwoordigd in ondersteunende afdelingen zoals personeelszaken of financiën, terwijl ze ondervertegenwoordigd zijn in onderzoek & ontwikkeling of dagelijks management. De kans dat je vanuit die laatste functies doorstroomt naar de ceo-positie, is groter. Ook een ‘anytime, anywhere’-cultuur speelt in het nadeel van vrouwen. Aan de voorwaarde om altijd en overal beschikbaar te zijn voor het bedrijf is voor mannen makkelijker te voldoen dan voor vrouwen, die vaak ook gezinsverantwoordelijkheden hebben.