mestfraude

Nitraten komen niet alleen in het oppervlaktewater terecht, maar sijpelen ook door in de grondwaterlagen. ddl

Wat is de impact van illegale mestlozingen op onze gezondheid?

Hoe schadelijk zijn nitraten, die onder meer door mestfraude in ons grond- en oppervlaktewater terechtkomen?

Aangeraden

Niet te missen