Foto: Tom Palmaers

Boerenbond: ‘Cowboys en fraudeurs moeten eruit’

De Boerenbond reageert op het onderzoek van De Standaard over mestfraude. ‘Geldgewin mag de toekomst van de sector niet hypothekeren.’

Uit onderzoek van De Standaard blijkt dat er op grote schaal geknoeid wordt met de mestverwerking in Vlaanderen. Zo lozen landbouwers illegaal mest met neptransporten. Ook op andere manieren wordt gefraudeerd, zowel bij de landbouwbedrijven, het transport als de verwerking.

De Boerenbond wijst in een reactie vooral naar de Mestbank. ‘Die beschikt over alle middelen om mesttransporten tot in detail op te volgen. We eisen dat de Mestbank de haar opgedragen controleopdracht consequent opneemt en er via een doeltreffend en effectief toezicht- en sanctiebeleid voor zorgt dat malafide praktijken aangepakt worden’, klinkt het.

‘De cowboys en fraudeurs moeten eruit. Het is aan de Mestbank om haar inspectie- en controlebeleid te richten op de stromen én actoren in de sector die een ernstig risico inhouden en daar krachtdadig op te treden.’

De vereniging gaf wel al toe dat het geruchten over onregelmatigheden opgevangen had. Volgens de woordvoerster ondergraaft het ‘gedrag van enkelingen’ het volledige mestbeleid. ‘Ze dreigen ervoor te zorgen dat de ganse sector, ook de landbouwers die de regels naleven, bijkomende verplichtingen opgelegd krijgen.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden