Foto: VUM

Mestplan moet in electorale primetime naar het parlement

Het wordt nog een spannende zitting over MAP6 in de week voor de verkiezingen. ‘We gaan tot het gaatje.’

De verrassende gang van zaken is het gevolg van de behandeling van het MAP6 in de commissie Leefmilieu. Daar werden dinsdag de opmerkingen van de Raad van State en de twee bevoegde adviesraden besproken. Nadien vroeg de oppositie bij monde van Bruno Tobback (SP.A) een tweede lezing.

Bij de behandeling daarvan vandaag ging Bart Caron (Groen) nog een stapje verder. Hij stelde voor een ‘reflectienota’ te schrijven, waarin hij inconsequenties zal opsporen en juridische bezwaren uitvlooien, onder andere over de impact op de beschermde natuurgebieden.

Dat betekent dat de stemming in de plenaire zitting een weekje opschuift en dus in electorale primetime valt.

‘Ja, dit is een vertragingsmanoeuvre, we gaan tot het gaatje’, geeft Caron toe. ‘Ik maak me geen illusies: de meerderheid zal ook over twee weken het voorliggende MAP6 goedkeuren. Maar ik wil ermee aantonen hoe belangrijk dit dossier is. De behandeling zal op die dag ongetwijfeld meer aandacht trekken.’

Een andere reden voor het uitstelgedrag van Caron en zijn mede-oppositieleden Tobback en Hermes Sanctorum (onafhankelijk) is dat ze niet opgezet zijn met de ‘botte’ manier waarop de meerderheid met de opmerkingen en vragen van de oppositie omging. ‘Al onze amendementen werden zonder meer van tafel geveegd’, betreurt Tobback. ‘Zelfs degene die van de pot gerukte regelingen rechttrekken zoals die over de vanggewassen die mestoverschotten moeten opnemen maar die niet op de plaatsen met zo’n teveel geplaatst moeten worden.’

Bart Dochy (CD&V) legt zich neer bij deze demarche van de oppositie. ‘Ze hebben dat recht, wij hadden er ergens rekening mee gehouden. Of er nu de 15de of de 22ste mei over gestemd wordt, dat zal het verschil niet maken.’

De CD&V’er begrijpt de wrevel bij de oppositie. ‘We luisteren naar hun opmerkingen maar we geven er geen gevolg aan. Dat frustreert. Ook wij zijn niet helemaal gelukkig met dit MAP6. Het is nu eenmaal een broos politiek compromis. Maar er komt ten minste zekerheid voor de mensen op het terrein over de bemestingsnormen.’

In volle campagnetijd is het de vraag of er eind mei voldoende parlementsleden zullen opdagen om mee te stemmen. Het Vlaams Parlement wordt niet ontbonden zoals zijn federale tegenhanger maar schort zijn werkzaamheden enkele weken voor de verkiezingen op. ‘Maar ieder parlementslid wordt geacht tot de 25ste beschikbaar te zijn’, zegt Bart Dochy. ‘Wat niet wegneemt dat een zitting samenroepen voor één dossier op zo’n moment wel erg ongebruikelijk is.’

Het MAP6 is een aanscherping van het vorige actieplan. Het is nodig omdat de nitraat- en fosfaatvervuiling van de Vlaamse waterlopen maar niet onder controle geraakt.

De podcasts van De Standaard