Foto: Getty Images

Hoe wil de politiek voedselverspilling aanpakken?

Enkele weken voor de verkiezingen kennen we de standpunten van verschillende partijen over onderwijs, armoede of klimaat. Maar is er ook aandacht voor voedselverspilling?

Er gaat veel aandacht naar het klimaat, maar voedselverspilling blijft vaak onder de radar. Onterecht, vinden Food Waste Awards en Too good to go, een app tegen voedselverspilling. ‘Het is een thema dat ons allemaal aangaat’, zegt Elke Markey van FoodWIN. ‘Mochten we die verspilling stoppen zouden we een enorme hoeveelheid broeikasgassen vermijden, de bevolking efficiënter voeden en verloren financiële kosten uitsparen.’

De kostprijs van voedselverspilling loopt volgens de organisatoren op Europese schaal op tot 143 miljard euro, de uitstoot staat gelijk aan 170 miljoen ton CO2. In België wordt jaarlijks 150 kg eetbare voeding per inwoner weggegooid, terwijl in 2018 de grootste stijging werd opgemeten sinds het oprichten van de voedselbanken.

Wat zegt de politiek?

De organisatoren zochten uit wat de politieke partijen willen doen in de strijd tegen voedselverspilling. In de partijprogramma’s was hierover weinig terug te vinden, en daarom vroegen ze aan verschillende politici om kleur te bekennen. De organisatoren zijn tevreden met de antwoorden, elke partij heeft engagement getoond om voedselverspilling actief te bestrijden.

‘Door de politici een engagement te laten uitspreken maken we de kiezer wijzer in hun keuze, en hebben we concrete beloftes waarmee we in de volgende legislatuur aan de slag kunnen in de strijd tegen voedselverspilling’, vindt Markey.

Ze vindt het belangrijk dat niet alleen de consument of spelers in de voedselketen hun verantwoordelijkheid nemen, maar dat ook beleidsmakers hun rol opnemen in de problematiek. ‘Het beleid kan metingen stimuleren of verplichtingen in de verschillende schakels van de voedselketen. Wanneer preventie niet mogelijk is, moet herverdelingen efficiënter gemaakt worden.’

Alle partijen willen maatregelen

Verschillende partijen willen inzetten op een vermindering van de voedselverspilling. CD&V wil tegen 2025 een derde minder verspilling, N-VA wil tegen 2030 verspilling halveren. Groen vindt het haalbaar om tegen 2024 600 000 ton voedsel te redden.

Open VLD wil vooral inzetten op preventie en de voedselveiligheidsvoorschriften herbekijken. SP.A is voor een verbod op voedselverspilling door overschotten ter beschikking te stellen van scholen of woonzorgcentra. PVDA wil supermarkten verplichten om overschotten over te dragen aan sociale restaurants en voedselbanken, ook Vlaams Belang wil dat supermarkten overschotten schenken aan mensen in armoede, en wil daarnaast vooral lokaal werken.

CDH wil samenwerken met de agrovoedingssector om verspilling tegen te gaan, Défi zet in op bewustmaking, ook Ecolo zet in op het informeren van mensen. MR is tegen de verspilling in kantines van verschillende organisaties. PS wil de herverdeling van onverkocht voedsel van winkels en supermarkten aan organisaties verplicht maken.

De organisatoren bundelden de antwoorden van alle partijen in een video. Alle resultaten worden gebundeld op de website van de organisatie.

Uitslag federale verkiezingen