Foto: BELGA

Nieuw statuut voor werklozen met ernstige beperking

Na het initiatief van Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is het statuut voor mensen met mentale, medische, psychische en psychiatrische problemen wettelijk vastgelegd. Zogenaamde MMPP’s zijn vaak net niet invalide genoeg om een uitkering te ontvangen.

Werklozen met een ernstige medische, fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking dreigden tot nu toe tussen twee stoelen te vallen en uitgesloten te worden van zowel ziekte-uitkeringen als werkloosheidsuitkeringen. Kris Peeters heeft nu voor MMPP’s een specifiek statuut uitgewerkt dat daaraan moet verhelpen.

Het gaat om een kleine groep van ongeveer 5.000 mensen. Hun beperking, autisme bijvoorbeeld, is van die aard dat ze niet in aanmerking komen voor ziekte-uitkeringen. Anderzijds hebben ze door hun beperking bijkomende ondersteuning of begeleiding nodig om te kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

‘Twee jaar geleden kwamen er zelf mensen bij onze delegatie aankloppen’, vertelt Miet Deckers, woordvoerster van Peeters. ‘Ze kwamen net niet aan het invaliditeitscijfer (66 procent) en kregen ook geen begeleiding meer. Als tijdelijke oplossing konden we hun inschakelingsuitkeringen verlengen, maar op de lange termijn bleek een standvastig statuut de beste optie.’

Overgangsperiode

Het nieuwe statuut wordt ingevoerd vanaf 1 juli 2019, maar zal pas overal in werking treden vanaf 1 januari 2020. Er is namelijk nog werk aan de winkel. ‘Tot voor kort gebruikte enkel de VDAB de internationaal erkende criteria om MMPP’s te screenen’, gaat Deckers verder. ‘Dankzij de overgangsperiode krijgen Wallonië en Brussel de kans om bij te benen.’

Binnen het statuut zullen MMPP’s kunnen blijven genieten van een werkloosheidsuitkering of beschermingsuitkering. Het statuut wordt toegekend voor een duur van 2 jaar, met de mogelijkheid om verlengd te worden na een screening.

‘We moeten wie kwetsbaar is op de arbeidsmarkt niet alleen de nodige begeleiding geven, maar ook de nodige zekerheid. Dat doen we met dit nieuwe statuut’, zegt minister Peeters.

Het nieuwe statuut 'is een goede zaak', oordeelt ACV-secretaris Karim Dibas. 'Het zou onbegrijpelijk zijn dat deze mensen die positief meewerken aan begeleiding naar werk hun uitkering verliezen door een gebrek aan aangepast werk. Die mensen hebben daar geen schuld aan.'

De podcasts van De Standaard