Foto: BELGA

Zuhal Demir: ‘Kris Peeters heeft zijn kans verkeken’

‘Vorig jaar was hierover een akkoord in de federale regering. Toen had Kris Peeters (CD&V) zijn plannen kunnen uitvoeren, nu is de kans verkeken.’ Dat zegt Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) dinsdag in reactie op de plannen van de minister van Werk rond de hervorming van de uitkeringen.

Kris Peeters heeft een plan klaar om de werkloosheidsuitkeringen te hervormen en activerender te maken, zo raakte dinsdag bekend. De uitkeringen zouden op een andere manier worden berekend, met een vaste sokkel plus een derde van het brutoloon. Het systeem komt vooral de lagere lonen ten goede, die de eerste maanden een fors hogere uitkering krijgen. De meerkosten die dat met zich meebrengt, zouden worden gecompenseerd door zowat alle profielen na een jaar werkloosheid een lagere uitkering te geven dan vandaag.

Volgens Demir heeft Kris Peeters die plannen vorig jaar echter zelf gekelderd. ‘Hij heeft daarmee heel bewust de vakbonden bediend, net als met zijn initiatief om de verstrenging van de brugpensioenen tegen te houden’, zegt het Kamerlid. ‘Vandaag bedient hij opnieuw de centrumkiezer, door de degressiviteit van de uitkeringen zogezegd opnieuw op tafel te leggen. Dit is een pure verkiezingsstunt.’

Over de inhoud van het voorstel buigt de studiedienst van N-VA zich nog. ‘Ons voorstel was om iedereen in het eerste half jaar 75 procent van zijn loon te laten behouden’, zegt Demir. ‘Ik weet nog niet of dat met deze berekeningswijze altijd gehaald wordt.’

N-VA trekt alvast opnieuw naar de kiezer met de beperking van de uitkeringen in de tijd. ‘Alle andere landen in Europa doen dat al en daar ligt de werkgelegenheid hoger. Het is dus geen asociaal systeem.’

Voka: 'Too little, too late'

Vanuit het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) klinkt evenmin veel enthousiasme voor de plannen van minister Peeters. Daar noemen ze zijn voorstel 'too little, too late'. 'De versterkte degressiviteit van de uitkeringen vormde het meest cruciale onderdeel van de jobsdeal en werd bijna een jaar geleden al aangekondigd. Het huidige voorstel is echter onvoldoende activerend, zeker voor de laagste lonen. Het is dan ook bijzonder jammer dat zo veel kostbare tijd verloren werd en er nu pas een voorstel op tafel wordt gelegd, zonder de kans om de verhoogde degressiviteit nog te realiseren tijdens deze legislatuur', zegt Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka.

'Het voorstel van minister Peeters trekt de uitkeringen in een eerste fase op. Samen met de verhoging van de laagste uitkeringen uit de recent goedgekeurde welvaartsenveloppe uit het interprofessioneel akkoord, riskeert dit voorstel de werkloosheidsval eerder te vergroten in plaats van te verkleinen', besluit Demeester.

Bron: BELGA

De podcasts van De Standaard