13/04/2019 - Columns
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook gplus nextprevshare twitter video

Nonkel René. rr

De verrijzenis

Nonkel René, een Vlaamse Bee Gee

Vorige week schafte ik mij een luchtdrukrevolver aan, meer bepaald een exacte, uiterst gedetailleerd uitgevoerde replica van het befaamde Schofield-model dat in de vroege jaren zeventig van de negentiende eeuw, toen het Westen nog wild was, door de firma Smith & Wesson op de markt gebracht werd en dat vervolgens het favoriete schiettuig kwam te zijn, naar verluidt, van onder meer Jesse James. Toch was het niet aan laatstgenoemde dat ik denken moest toen ik meteen na thuiskomst – en ook daarnet weer – sneller dan mijn schaduw stond te schieten op de vele lege blikjes die ik aan een touwtje aan de takken in mijn tuin bevestigd had. Ik dacht niet aan Jesse James, nee, maar aan mijn nonkel René. Meer bepaald welde eens te meer de herinnering in mij op, misschien wel voor de duizendste keer in mijn leven, aan hoe die mij ooit – ik moet een jaar of acht geweest zijn – een cadeautje overhandigde, vervolgens vol brandend ongeduld toekeek terwijl ik een en ander uit de verpakking tevoorschijn scheurde, mij daarbij zelfs verbaal tot haast en spoed maande, en ten slotte, nog voor ik zelf nog maar een enkel schot ten gehore had kunnen brengen, het klappertjespistool in kwestie – want dat bleek het dus te zijn – grijpgraag van mij overnam en ermee naar buiten rende om er op de oprit van mijn ouderlijke huis minutenlang mee te staan knallen tot alle munitie was verschoten. Toen pas, een beetje beschaamd lijkend plots, al vertoonde zijn gezicht nog altijd een zeer brede grijns, gaf hij me mijn cadeau terug. Het ding stond roodgloeiend en zag er nu reeds sterk geblakerd uit. Later, toen hij was vertrokken, bleek het in de loop van die enkele zeer intensieve minuten zelfs zoveel van zijn waarde verloren te hebben dat de vuilnisbak lonkte.