Foto: Photo News

ABVV wil deel van loonakkoord goedkeuren

Het ABVV ziet een manier om het loonakkoord toch nog uit te voeren. Maar de socialistische vakbond wil nog steeds het deel over de minimumlonen niet ondertekenen.

Het njet van de rode vakbond lag aan twee punten, zegt algemeen secretaris Miranda Ulens. Ten eerste was er de marge van 1,1 procent voor loonopslag, die voor de ABVV-achterban te beperkt was. ‘Dat heeft de regering in handen genomen’, zegt Ulens.

Rest nog een tweede punt: de minimumlonen. In het loonakkoord staat dat die ook met 1,1 procent zouden stijgen, maar dat is voor de socialistische bond veel te weinig.

Daarom wil de vakbond maandag - de deadline om het loonakkoord te regelen - alle andere deelakkoorden ondertekenen: die over de welvaartsenveloppe, hogere flexibiliteit en de eindeloopbaanregelingen. Zo zou het akkoord toch doorgang kunnen vinden, behalve op het punt van de minimumlonen. Daarover wil ABVV later spreken en ook nog actie voeren, zegt Ulens. De bond pleit al lang voor een minimumloon van 14 euro per uur, terwijl het nu nog onder 10 euro ligt.

Met zijn demarche legt de vakbond de bal opnieuw in het kamp van de andere sociale partners, die het akkoord wel - in zijn geheel - goedkeurden.

Bron: BELGA
In het nieuws