Foto: BELGA

Nederlandstaligen zullen dan toch geen voorrang krijgen in scholen Vlaamse Rand

Nederlandstaligen zullen dan toch geen voorrang krijgen wanneer ze hun kind willen inschrijven in een school in de Vlaamse Rand rond Brussel. Het idee dat minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hierover vorig jaar opperde, is juridisch onhaalbaar, zo meldt Bruzz.

De Vlaamse regering besloot in september om te onderzoeken of scholen in de Vlaamse rand rond Brussel een bepaald percentage leerlingen met minstens een Nederlandstalige ouder voorrang konden geven bij de toelating. Crevits noemde dat toen nog een ‘noodzakelijke maatregel’ om de druk op de scholen in de Vlaamse Rand tegen te gaan. Heel wat Franstalige ouders uit Brussel kiezen er namelijk ook graag voor hun kinderen in te schrijven in Nederlandstalige scholen. Daarnaast groeit de bevolking in de Rand zelf.

Uit het juridisch advies dat Crevits ontving, blijkt nu echter dat het niet mogelijk zal zijn Nederlandstaligen voorrang te geven in de Vlaamse Rand. Daarvoor zouden drie redenen zijn, weet Bruzz. Om te beginnen is er het gelijkheidsbeginsel, dat niet zou toelaten dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de toelatingseisen van verschillende Vlaamse scholen, enkel vanwege hun ligging.

Daarnaast is Vlaanderen in tegenstelling tot Brussel niet tweetalig, waardoor er in Brussel wel voorrangsregels toegelaten zouden kunnen worden, maar in Vlaanderen niet. Ten slotte zou een voorrangsregel binnen een eentalig gebied beschouwd kunnen worden als indirecte discriminatie.

Forse investeringen

In een schriftelijke reactie aan BRUZZ laat Crevits weten andere oplossingen te zoeken. Ze merkt op dat als taal geen beslissend criterium mag zijn, de afstand tussen de woonplaats van een leerling en de school dat mogelijk wel kan zijn. ‘In het basisonderwijs wordt afstand al gebruikt als criterium bij inschrijving’, deelt ze mee.

Verder wijst Crevits erop dat forse investeringen van meer dan 27 miljoen euro in de capaciteit van de scholen in de Vlaamse Rand de huidige capaciteitsdruk zal verlagen.

Bron: Bruzz
Niet te missen