Foto: Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Engie blijft geloven in verlenging kerncentrales

De Franse energiegroep Engie gaat er nog steeds van uit dat het tot 2045 kerncentrales zal mogen blijven uitbaten.

Officieel is het zonneklaar: in 2025 gaat de laatste kerncentrale in ons land dicht. Maar de Franse energiegroep Engie gaat ervan uit dat het tot 2045 kerncentrales zal mogen uitbaten, zo meldt De Tijd.

In de bijlage van de jaarrekening die het bedrijf gisteren publiceerde, geeft Engie uitleg bij de veronderstellingen die het maakt om de cijfers op te stellen. Daarin staat te lezen dat Engie ervan uitgaat dat de levensduur van de twee jongste kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, verlengd zal worden met twintig jaar.

Engie haalt aan dat de kerncentrales belangrijk zijn in de Belgische energiemix, dat er geen voldoende aantrekkelijk plan is om te investeren in alternatieven en dat kerncentrales nodig zijn om de beoogde CO2-uitstootreductie te halen. Bovendien werden ook de oudste kerncentrales, Doel 1 en 2 en Tihange 1, in 2015 door de regering-Michel op de valreep verlengd.

Nieuw zijn de veronderstellingen van Engie niet. Ook in de jaarrekeningen van 2015, 2016 en 2017 stond al de verwachting dat voor de helft van de nieuwste reactoren (Doel 3 en 4, Tihange 2 en 3) de levensduur verlengd zou worden met twintig jaar.

Scheurtjescentrales

Het is wel de eerste keer dat Engie aanstipt welke helft van de reactoren zullen blijven draaien. De keuze voor Doel 4 en Tihange 3 werd algemeen verwacht, gezien de kans erg klein is dat de nucleaire regulator Fanc nog groen licht geeft voor een verlenging van Doel 3 en Tihange 2. Die reactoren hebben immers af te rekenen met scheurtjes in de reactorvaten, waardoor er ernstige twijfels waren over de veiligheid.

Doordat Engie nu ook expliciet in zijn verwachtingen aangeeft dat de scheurtjescentrales in 2022 en 2023 zoals gepland zullen dichtgaan, boekt het ook waardeverminderingen voor die centrales. In 2018 schreef het een afboeking van 615 miljoen euro in de financiële resultaten.

Politiek is er onenigheid over een mogelijke verlenging van de kerncentrales. De regeringspartijen MR, Open VLD en CD&V zijn daartegen gekant. Voormalige coalitiepartner N-VA is wel voor het langer openhouden van de jongste kernreactoren.

De podcasts van De Standaard