Foto: BELGA

Crevits: ‘Scholen kunnen niet vandaag beslissen om morgen deel te nemen aan klimaatmars’

Scholen kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de klimaatmarsen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gezegd. Zo moet het passen in het pedagogische project van de school en moeten leerlingen en ouders op de hoogte zijn.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits antwoordde woensdag in het Vlaams Parlement op vragen van Koen Daniëls (N-VA) en Chris Janssens (Vlaams Belang) dat ze het goed vindt dat jongeren hun engagement tonen. Als onderwijsminister kan ze echter moeilijk juichen voor spijbelacties. Volgens de CD&V-minister gaat het overgrote deel van de scholen echter op een goede manier om met de discussie.

Crevits hamert wel op het belang van ‘goede afspraken', zomaar deelnemen aan de klimaatmarsen kan niet. ‘Een school kan bijvoorbeeld als buitenschoolse activiteit wel een wandeling naar de burgemeester organiseren. Maar zo’n initiatieven moeten deel uitmaken van het pedagogische project van de school en moeten bijdragen aan de leerplandoelstellingen.’

‘Het is ook belangrijk dat de schoolraad en de leerlingen geïnformeerd worden’, benadrukt Crevits. ‘Vandaag beslissen om morgen mee te stappen in een of ander initiatief kan niet. Zoiets moet doorgesproken worden met de ouders en leerlingen.’

En als ouders bezwaren hebben tegen de manier waarop scholen met de kwestie omgaan, kunnen ze zich volgens minister Crevits richten tot de Commissie Zorgvuldig Bestuur, de speciale commissie die klachten over schoolbesturen behandelt.

Bron: BELGA

De podcasts van De Standaard