Foto: Bart Dewaele

‘Het einddoel voor brugpensioen ligt nu vast’

VBO-topman Pieter Timmermans is het niet eens met de kritiek op het ontwerpakkoord dat de sociale partners vanmorgen sloten.

Naast positieve reacties op het interprofessioneel akkoord tussen vakbonden en werkgevers klinken er ook kritische geluiden. Vooral op het uitstel van het optrekken van de leeftijd voor SWT, het vroegere brugpensioen, komt de sociale partners op kritiek te staan, onder andere van Open VLD.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), vindt die commentaar al te gemakkelijk.

‘Met jezelf een akkoord sluiten is niet moeilijk. Wij hebben tot het laatste moment onderhandeld en dit was het compromis. De sectoren hebben overigens al groen licht gegeven. En het einddoel, de leeftijd voor SWT naar 60 jaar, ligt nu vast. Dat was nog niet het geval.’

Critici vinden de maatregelen in het loonakkoord slechts gerommel in de marge. Zit er geen sleet op de formule van het sociaal overleg?

'Natuurlijk ben ik bereid tot een grotere shift. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld nog gezamenlijke voorstellen gedaan voor de digitalisering van de arbeidsmarkt. Grote visionaire akkoorden: ik ben voorstander. Maar op een bepaald moment moet je ook het haalbare haalbaar maken.'

'Met dit akkoord hebben we een loonnorm van 1,1 procent vastgelegd, de vrijwillige overuren opgetrokken, de modal shift in mobiliteit op de rails gezet. Het is een faire deal tussen de economische, ecologische en sociale dimensie."

De manier waarop de loonnorm tot stand kwam, wint geen schoonheidsprijs. De Centrale Raad van het Bedrijfsleven moest die herberekenen, om de vakbonden weer rond de tafel te krijgen.

'Niet akkoord. De herberekening gebeurde op basis van de meest recente cijfers. Daar zie ik geen probleem mee. De loonwet blijft gerespecteerd, wat wij belangrijk vinden omdat het de evolutie van de loonkosten beter meet. Het vermijdt dat je in de toekomst drastisch moet ingrijpen, zoals bijvoorbeeld met een indexsprong.'

In het nieuws