Foto: rr

N-VA herhaalt pleidooi voor ‘ecorealisme’ met uitstel voor kernuitstap

Als het van N-VA afhangt, moeten de twee jongste kerncentrales van ons land 10 jaar langer open blijven. En ook de bouw van een nieuwe centrale is ‘bespreekbaar als dat economisch rendabel is’. Dat staat in de brochure rond ‘ecorealisme’ die N-VA zaterdag heeft voorgesteld op hun V-dag, een soort studiedag, rond energie en ecologie. Bij de start van die dag was er ook protest.

In de aanloop naar 26 mei organiseert N-VA een reeks studiedagen over verschillende onderwerpen. Zaterdag hebben zowat 800 N-VA-leden zich in Gent gebogen over het thema energie en ecologie. Hoewel er ook gesproken werd over voedselvoorziening, afval en klimaatadaptatie lag de focus vooral op energievoorziening en met name op de (on)zin van kernenergie in de toekomstige energievoorziening.

Die focus had vooral te maken met de centrale spreker op de studiedag, de Amerikaan Michael Shellenberger, een voormalige milieuactivist die een van de grondleggers is van het zogeheten ecomodernisme. Op energievlak is Shellenberger een groot pleitbezorger voor kernenergie. Volgens hem gaat het om een goedkope, veilige en klimaatvriendelijke oplossing. De Belgische elekriciteitsvoorziening is voor de helft afhankelijk van kernenergie. Als België ook de andere helft nucleair wil invullen, zijn er volgens Shellenberger gewoon drie extra kerncentrales nodig.

Een verhaal dat haaks staat op de geplande kernuitstap in 2025. N-VA heeft al langer kritiek op die timing. De huidige nucleaire capaciteit tegen 2025 vervangen door hernieuwbare bronnen en (nieuwe) gascentrales is volgens de partij onhaalbaar en onbetaalbaar. Daarom pleit N-VA al langer voor het 10 jaar langer open houden van de twee jongste nucleaire centrales.

‘Op die manier laat je het licht branden, blijft de prijs betaalbaar en vermijd je 6 miljoen ton CO2 en dat tien jaar lang. Om je een idee te geven: dat is het equivalent van alle auto’s in Vlaanderen van de baan halen. Alle personenwagens. En dat dus tien jaar lang’, aldus Anneleen Van Bossuyt, die het slotwoord hield op de studiedag.

Zij daagt de andere partijen, en met name oppositiepartij Groen, uit om uit te leggen hoe ons land zonder kernenergie zou kunnen na 2025. ‘Ik wil cijfers zien’, aldus Van Bossuyt. ‘Geef ons duidelijkheid over de factuur van de kernuitstap. Want de bevoegde minister mag er nog zoveel mist over spuien: dat zal geen vijftien euro per gezin zijn, maar een factuur van 9 miljard, meer dan anderhalve keer de Turteltaks voor elk gezin. En dat om méér CO2 uit te stoten’, aldus Van Bossuyt.

Hoewel N-VA op termijn (tegen 2065) ook uit kernenergie wil stappen, sluit de partij de bouw van een nieuwe centrale toch niet helemaal uit. ‘Een nieuwe kerncentrale is bespreekbaar als dat economisch rendabel is’, zo staat te lezen in de N-VA-brochure.

Protest tegen ‘ecosurrealisme’

Bij de start van de studiedag voerden enkele leden van de 11 maart-beweging, een organisatie die na de kernramp van Fukushima in 2011 ijvert voor het behoud van de kernuitstap en een overstap naar hernieuwbare energie, actie tegen dat standpunt. ‘Kernenergie is onbetaalbaar, onbetrouwbaar en onhaalbaar’, zegt Johan Malcorps van de organisatie (en tevens lid van Groen). Ook de bouw van nieuwe centrales en de ontwikkeling van nieuwe nucleaire technologie is volgens de organisatie geen deel van de oplossing. ‘Dat is dagdromerij. Dat is geen ecorealisme, maar ecosurrealisme’, aldus Malcorps.

‘Nucleaire verslaving’

Kristof Calvo van Groen neemt akte van de ‘nucleaire verslaving’ van N-VA. ‘Het leek geen studiedag van N-VA maar van de nucleaire lobby’, reageert het Kamerlid. ‘Ik wil de N-VA eerst en vooral bedanken dat ze het over ons hebben op hun congressen. Dat is gratis reclame’, zegt Calvo. Dat spreker Michael Shellenberger er openlijk pleitte voor de bouw van drie extra kerncentrales in België, noemt Calvo ‘totaal crazy’.

Bron: BELGA

Uitslag federale verkiezingen