camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Kort & bondig

De absurditeit van een veldproef

Terwijl het Milieurapport Vlaanderen, van november 2018, pleit voor een consumptiepatroon met minder dierlijke producten vanwege gezondheid, klimaat, milieu en waterkwaliteit, en voor een kleinere veestapel vanwege dierenwelzijn en het sluiten van kringlopen, terwijl scholieren (en volwassenen) bereid zijn om minder vlees te eten, terwijl de roep naar een kleinere, diervriendelijker veehouderij weerklinkt, financiert de overheid een veldproef met mais, een gewas dat vooral nut heeft voor de exportgerichte, intensieve veehouderij.

Aangeraden

Niet te missen