Foto: BELGA

N-VA tegen extra bijdrage gezinnen voor nieuwe gascentrales

N-VA liet begin dit jaar weten de regering in lopende zaken te willen helpen om nog voor de verkiezingen met een steunmechanisme voor nieuwe gascentrales te komen. Maar de partij wil niet dat de gezinnen daarvoor een extra bijdrage op de energiefactuur moeten betalen.

Om de kernuitstap in 2025 mogelijk te maken zijn zeven tot negen nieuwe gascentrales nodig. Die vormen een noodzakelijke aanvulling op hernieuwbare energie, omdat de zon nu eenmaal niet altijd schijnt en er niet elke dag wind is. Energieminister Marie Christine Marghem (MR) schat die bijdrage op zo’n 15 euro per jaar, zei ze donderdag.

‘Wat is voor de burger het verschil tussen een nieuwe bijdrage en een nieuwe belasting?’, vraagt voormalig minister Johan Van Overtveldt.

Andries Gryffroy, energiespecialist van de partij in het Vlaams Parlement, heeft het over bedrog. ‘Marghem blijft erbij dat alle kerncentrales sluiten in 2025 en vervangen worden door gascentrales. Maar hoeveel dat zal kosten, weet de minister niet. Of wil ze het gewoon niet zeggen?’

Andere partijen

De N-VA zei in januari alles op alles te willen zetten om het steunmechanisme van de regering in lopende zaken mee goed te keuren voor de verkiezingen. Maar de huidige plannen, met een nieuwe bijdrage, ziet de partij niet zitten.

Volgens Leen Dierick, energiespecialist van CD&V, hoeft dat geen probleem te zijn. ‘We kunnen het steunmechanisme voor de gascentrales ook met andere partijen goedkeuren. Iedereen wil een kernuitstap in 2025.’

Dierick: ‘De subsidie voor de gascentrales is besproken in de regering, toen de N-VA daar nog deel van uitmaakte. Het besluit is echter niet meer mee bekrachtigd door de N-VA. Het zal nu als wetsvoorstel in het parlement worden gebracht en ik hoor dat er ook andere partijen bereid zijn om het mee goed te keuren.’

‘Al maken ook wij ons zorgen over de betaalbaarheid van de energiefactuur’, besluit Dierick. ‘In het regeerakkoord staat dat er een energienorm moet komen, om te vermijden dat de elektriciteit bij ons veel duurder wordt dan in de buurlanden. Daarover blijft het stil bij Marghem.’

Marghem reageert

Marghem van haar kant zegt dan weer dat het 'gewoon onmogelijk' is om nu al te communiceren over de nieuwe kostprijs van de elektriciteitscentrales. 'Die hangt onder meer af van de concurrentie tussen de verschillende operatoren, zodat de consument zo weinig mogelijk moet betalen', zegt ze. 'Omdat er nog geen aanbesteding is, zijn er ook nog geen aanbiedingen van de operatoren.'

Marghem: 'Ook de elektriciteitsprijs op het moment dat de nieuwe centrales in werking treden, speelt een rol. De financiering zal dus pas worden uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten, na de stemming van de kaderwet. De schatting van 15 euro per gezin komt uit de studie van het Planbureau en professor Johan Albrecht.'

Verschillende bedragen circuleren

Over de kosten van de te bouwen gascentrales circuleren al een hele tijd verschillende bedragen. N-VA-voorzitter Bart De Wever had het deze week over een totaalbedrag van 9 miljard euro. Een studie van consultant PWC had het over een jaarlijkse kost van 350 miljoen euro.

Energieminister Marghem werkt aan een kaderwet om de bouw van de centrales snel mogelijk te maken. ‘Er komt een vorm van steun via de factuur van de consumenten en de bedrijven en de staat zal ook een deel dragen’, zei ze donderdag in Terzake op Canvas. ‘We hebben een studie laten maken, waaruit blijkt dat het gemiddeld 15 euro per huishouden per jaar zal kosten. De precieze bedragen komen in de uitvoeringsbesluiten van de kaderwet.’

Bron: BELGA
In het nieuws