Foto: belga

Loonoverleg: N-VA wil minderheidsregering steunen

Voor de N-VA is het duidelijk: we gaan het parlement niet laten gijzelen door de vakbonden. En dus wil de partij de minderheidsregering steunen als die een akkoord tussen werkgevers en werknemers moet forceren.

De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB organiseren op 13 februari een nationale staking. Ze schuiven niet meer aan bij de Groep van 10, waar de sociale partners zochten naar een akkoord over de loonstijging voor de komende twee jaar.

De bonden kunnen zich niet vinden in de loonmarge van 0,8 procent die vooropgesteld was door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

In eerste instantie is het loonoverleg een zaak voor werkgevers en werknemers. Maar als zij er echt niet uitgeraken, kan de regering het initiatief nemen. Dat is niet vanzelfsprekend, want dit land wordt bestuurd door een minderheidsregering in lopende zaken.

Minister Kris Peeters (CD&V) zei hierover gisteren in Terzake: 'De procedure is dat wanneer de sociale partners er niet zouden uitgeraken, de regering een voorstel kan doen waar de sociale partners dan opnieuw over kunnen nadenken. Dat is gedurende een maand. Na die maand kan er dan een beslissing worden genomen. Maar nu zitten wij in lopende zaken. Het is nog nooit gebeurd dat een regering in lopende zaken daarmee geconfronteerd wordt. We komen dan in een heel gevoelige, delicate politieke situatie. Vandaar dat men goed moet begrijpen dat de sociale partners in lopende zaken een nog grotere verantwoordelijkheid hebben om eruit te geraken dan in normale omstandigheden.' 

Kan de N-VA de minderheidsregering helpen? Zuhal Demir (N-VA) zegt niet op voorhand neen. Aan De Standaard vertelde ze gisteren al dat ze hoopt op een parlementaire meerderheid over de koopkrachtstijging, die de loonstijging op 0,8 procent houdt en de koopkracht van werknemers versterkt via jobcreatie en nettoloonsverhogingen, zoals de versterking van de werkbonus. 

Vanmorgen op Radio 1 herhaalde ze dat de N-VA haar verantwoordelijkheid zal nemen en de minderheidsregering zal steunen. Geen blanco cheque natuurlijk. Of de N-VA steunt 'hangt af van de voorstellen die de minderheidsregering neerlegt'. 

Leeswijzer: hoe moet het verder?

In het interprofessioneel akkoord wordt de loonnorm voor de komende twee jaar vastgelegd, dat is de maximale loonstijging boven op de indexering. Er kunnen ook andere afspraken worden gemaakt.

Komen de sociale partners er binnen de twee maanden niet uit, zoals nu het geval is, dan ligt de bal in het kamp van de regering. Die moet de sociale partners opnieuw samenroepen en een bemiddelingsvoorstel doen op basis van het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Komt daar geen resultaat uit, dan moet de regering zelf binnen de maand via een koninklijk besluit de maximale marge voor de loonkosten­ontwikkeling vastleggen. De regering is echter in lopende zaken. Een procedure waarbij het parlement en niet de regering de leiding neemt in de discussie over het interprofessioneel akkoord en verantwoorde loonstijgingen, is nog nooit uitgetest.

In het nieuws