Foto: BELGA

Open VLD wil hoorzittingen over mogelijke fraude met humanitaire visa

Open VLD pleit niet voor een onderzoekscommissie in de zaak van vermoede fraude met humanitaire visa. Maar de partij staat wel achter hoorzittingen. ‘Dit heeft niets met Franckens ego of zijn partij te maken.’

Gwendolyn Rutten, voorzitster van Open VLD, blijf erbij: de vermoedelijke fraude met humanitaire visa is een heel ernstige zaak. Het ergert haar als de N-VA dit partijpolitiek speelt met verklaringen als ‘ze willen ons treffen’, ‘Theo Francken is te populair en moet eraan’.

‘Het heeft niets met Franckens ego of zijn partij te maken. Maar als mensen tot in het hart van onze democratie zijn geraakt, word ik daar heel boos van. Theo Francken zou daar vroeger ook heel boos van geworden zijn,’ zei ze op Radio 1.

En dus vindt Rutten het fundamenteel dat alles ‘tot op het bot’ wordt onderzocht. Niet in een onderzoekscommissie evenwel, die zou te veel in het vaarwater komen van het lopende onderzoek door het parket. Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke vraagt meer tekst en uitleg van Francken. ‘Had de staatssecretaris in het verleden wat meer geluisterd naar onze parlementsleden zoals Nahima Lanjri (die vragen had bij het systeem van humanitaire visa, red), dan zat hij vandaag niet opgezadeld met deze affaire.’

Rutten pleit voor hoorzittingen in het parlement. ‘We moeten als politici uitzoeken hoe die achterdeur van de humanitaire visa kon blijven openstaan. Want als je met tussenpersonen werkt die lijstje opstellen waarna die lijstjes rechtstreeks leiden tot papieren om hier te verblijven, dan geef je mensen een vipbehandeling. Dat is cliëntelisme en dat staat haaks op onze asielfilosofie. Als die mensen dan nog zouden betaald hebben voor hun vipticket is dat pure mensensmokkel.’

Hoorzittingen dus. ‘Ik denk dat iedereen dat wil en N-VA, zaten ze niet op deze stoel, zou dat ook gewild hebben.’

Vanzelfsprekend zijn dergelijke hoorzittingen niet. Het is voor Kamerleden not done om andere Kamerleden te ondervragen. Theo Francken (N-VA) is geen staatssecretaris van Asiel meer, zijn voormalige kabinetsmedewerkers zijn uitgevlogen.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) vroeg de juridische dienst om advies. Dat was erg negatief. Bracke acht het ondenkbaar dat voormalige ministers zich plots moeten verantwoorden in de Kamer.