Foto: Photo News

‘België zal altijd aan de goede kant van de geschiedenis staan’

De nieuwjaarsreceptie van de MR in Waals-Brabant had veel weg van een verkiezingsmeeting, waarbij partijvoorzitter Olivier Chastel, Waals minister-president Borsus en premier Charles Michel de realisaties onder hun beleid in de schijnwerpers zetten.

De MR toont zich optimistisch en combattief in de strijd tegen ‘links, dat geen monopolie heeft op te vlak van klimaat, sociaal beleid of welzijn’. Premier Michel verzekert dat hij de komende elf weken, tot de ontbinding van de kamer in april, loyaal steun wil zoeken in het parlement om nog zoveel mogelijk te realiseren.

Hij denkt daarbij aan maatregelen om de arbeidsmarkt en de koopkracht te versterken. Maar ook het sneller laten dalen van de werkloosheidsuitkeringen (om meer mensen te activeren) staat op zijn agenda.

Maar tegelijk beseft hij dat de democratie onder druk staat. ‘Het debat over het VN-Migratiepact is misbruikt voor leugens en populisme’, vindt hij.

En hij neemt geen woord terug van de toespraak die hij in december vorig jaag hield in Marrakech, tijdens de VN-top over het Migratiepact. Die uitspraak wekte veel wrevel op bij de N-VA, die daarmee aan de ‘foute’ kant van de geschiedenis werd gezet.

Michel blijft overtuigd van de noodzaak van internationale en Europese samenwerking, zeker nu België tijdelijk lid is van de VN-Veiligheidsraad. Voormalig staatssecretaris Theo Francken heeft al duidelijk gezegd dat hij op migratievlak de soevereiniteit terug wil.