Brugpensioen voor ambtenaren ligt politiek zeer gevoelig

Peeters: ‘Geen klassiek SWT mogelijk bij Proximus’

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) hield de Kamer voor dat brugpensioen bij Proximus niet kan. Naar de letter van de wet heeft hij gelijk, maar naar de realiteit niet. Proximus lanceerde in het verleden al drie brugpensioenplannen op maat van ambtenaren en er is nog een lopende dat in 2016 werd opgestart.

Peeters wees er in het Kamerdebat  op dat Proximus geen privébedrijf is, zoals Carrefour, en dus niet verplicht is om te voldoen aan de wet-Renault. ‘Proximus valt niet onder de cao-wet van ‘68 maar onder de wet van ‘91 betreffende staatsbedrijven’, aldus Peeters. 

Bij Proximus moeten de komende drie jaar 1.900 werknemers verdwijnen. Dat bevestigde ceo Dominique Leroy donderdagochtend. Hoe dat zal gebeuren, is nog onduidelijk. Leroy zegt geen gedwongen ontslagen te kunnen vermijden. De vakbonden willen dan weer naakte ontslagen vermijden. Veel zal afhangen van hoeveel mensen vrijwillig willen vertrekken met een gouden handdruk en hoeveel mensen op SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) kunnen.

Geen SWT voor statutaire ambtenaren

Volgens Peeters is zo'n brugpensioen niet mogelijk voor de grootste groep werknemers omdat het statutair (vastbenoemde) ambtenaren zijn. Een opmerkelijke stelling van Peeters, want in het verleden heeft Proximus al drie keer een brugpensioenplan gelanceerd. Alleen gaat het om een creatieve variant van het brugpensioen. Zo'n variant werd laatst nog in 2016 gelanceerd. Toen bood Proximus 1.300 werknemers aan om te kiezen voor verlof voorafgaand aan het pensioen. 

Voor contractuele werknemers die aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen, is zo'n creatieve formule niet nodig. Maar die groep is echter klein. Bovendien is er een omweg nodig om in het klassiek brugpensioen stappen. Proximus zou als overheidsbedrijf gelijkgesteld kunnen worden aan een privébedrijf. Daarvoor is niet alleen een collectief akkoord binnen de onderneming nodig, maar ook een herstructureringsplan dat goedgekeurd wordt door de ministerraad, aldus Peeters. Beiden zijn nog niet in orde. ‘1999 is de laatste keer dat deze wet gebruikt is’, benadrukt Peeters. ‘Bij Belgacom.’

Dat nog in 2016 een grootschalige brugpensioenplan voor Proximus werd gelanceerd, zei Peeters niet in de Kamer.

Politiek gevoelig dossier

Er was, en is, dus heel wat onduidelijkheid over de SWT-regeling. Het zegt iets over de complexiteit van de Belgische arbeidswetgeving maar ook over de politieke gevoeligheid van dit dossier.

 De regering wil in alle geval een herhaling van de discussie met Carrefour  vermijden. Daar onderhandelden de bonden en directie SWT op 56 jaar, wat aanleiding gaf tot hoogspanning tussen federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en zijn Vlaamse evenknie Philippe Muyters (N-VA). Uiteindelijk kwam het brugpensioen op 56 jaar er wel door en kraaide geen haan daar nog naar.  

Niet te missen