Foto: Photo News

Kamer keurt ‘noodbegroting’ goed

De Kamer heeft donderdag de ‘noodbegroting’ goedgekeurd die moet regelen dat de overheid volgend jaar kan functioneren.

De zogenaamde Financiewet geeft de regering voor drie maanden de toestemming om uitgaven te doen.

De noodbegroting is nodig omdat de ontwerpbegroting die de regering-Michel indiende, niet gestemd raakte. Zonder de Financiewet zou de overheid na Nieuwjaar geen belastingen kunnen heffen of uitgaven kunnen doen. Zo zou ze de lonen van het overheidspersoneel niet meer kunnen betalen of geen facturen meer kunnen vereffenen.

De Kamer geeft de regering nu voorlopige kredieten voor drie maanden. Die kredieten zijn berekend op basis van de laatste begroting die door het parlement werd goedgekeurd, de begroting van dit jaar dus. Daarvan wordt drie twaalfden - voor drie maanden - genomen, vandaar ook de benaming ‘voorlopige twaalfden’.

Enkel Vlaams Belang stemde tegen, de PVDA onthield zich.

Sterkere Belgische klimaatambities

De Kamer heeft donderdag ook een voorstel van resolutie van Ecolo-Groen goedgekeurd die de Belgische klimaatambities naar boven herziet. Socialisten, liberalen, CD&V, CDH, Défi en PVDA steunden de tekst. N-VA en Vlaams Belang onthielden zich. Vuye&Wouters en PP stemden tegen.

De resolutie vraagt dat België zich aansluit bij de groep landen die ervoor pleiten de doelstellingen rond het terugdringen van broeikasgassen tegen 2030 naar boven te herzien. Ons land zou ervoor moeten ijveren dat Europa de uitstoot tegen 2030 laat dalen tot 55 procent van de uitstoot in 1990. Tegen 2050 zou die uitstoot 95 procent lager moeten liggen dan in 1990.

De resolutie vraagt dat het Nationale Energie- en Klimaatplan wordt aangepast met maatregelen die toelaten om die doelstellingen te halen.

Bron: BELGA

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen