Foto: BELGA

Witte rook bij Bpost na lange cao-onderhandelingen: 1.000 extra aanwervingen

De vakbonden en directie bij Bpost hebben een akkoord bereikt over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de periode 2019-2020.

Volgens Bpost zorgen de afgesproken maatregelen in de cao voor de periode 2019-2020 ervoor dat de jobs aantrekkelijker zullen worden. Niet alleen zal de koopkracht toenemen, ook de hoge werklast zal op een concrete manier aangepakt worden.

'Een stevige CAO', reageert bpost-topman Koen Van Gerven in een eerste reactie opgetogen. 'De postbode zal meer verdienen, meer vakantie hebben en meer carrièreperspectief hebben', aldus Van Gerven. Concreet zijn extra premies, meer dertiende maand en hogere weddes afgesproken. 'Dat moet het gemiddelde netto maandloon van een beginnende postbode, inclusief alle premies, boven de 1.800 euro brengen', legt de topman uit. Dat is volgens hem hoger dan bij andere pakjesdiensten

Om de job aantrekkelijker te maken bevat de cao een reeks overeenkomsten: zoals een betere verloning (onder meer via ecochecques van 240 euro), extra vakantiedagen (twee extra dagen voor hulppostbodes én voor zaterdagwerk) en duidelijkheid over de evolutie van het loonpakket. Zo zullen de hulppostbodes nu om de vier jaar een baremaverhoging krijgen en na 16 jaar kunnen overschakelen naar het barema van een 'volwaardige' postbode.

Het akkoord voorziet daarnaast in de aanwerving van 1.000 bijkomende medewerkers om de werklast te verlagen. Het management bevestigt dat er geen banen geschrapt worden. In het voorakkoord stond al dat het bedrijf 1.000 mensen extra wou aanwerven: 100 voltijds om het werk in zware diensten ‘op een aanvaardbaar niveau te brengen’ en 900 extra tijdens de drukke eindejaarsperiode.

'Dit is een belangrijke stap', zegt ook Jean-Pierre Nyns, vakbondsvertegenwoordiger van de socialistische ACOD. 'Wat is afgesproken zal het beroep van postbode zeker aantrekkelijker maken. Maar dat is niet het eindpunt. De engagementen voor extra personeel zal de directie nu wel moeten waarmaken. Wij gaan dat nauwgezet opvolgen op de werkvloer.'

Het sociaal akkoord zal het bedrijf jaarlijks ongeveer 20 miljoen euro kosten, aldus Bpost. De cao werd goedgekeurd door een tweederdemeerderheid van de sociale partners.

Staking

Bpost heeft er enkele moeilijke maanden op zitten. Het hoogtepunt was de vijfdaagse staking in november. Die was gericht tegen onder meer de werkdruk en het personeelstekort. Vooral bij de postbodes was de stakingsbereidheid hoog. Meer dan negentig procent van de postbodes zou gestaakt hebben.

Het voorakkoord bij Bpost, dat een einde had gemaakt aan de staking, werd vervolgens verworpen door de vakbonden. De nationale onderhandelaars konden hun achterban niet overtuigen om het akkoord te aanvaarden en te verdedigen bij het personeel. Nieuwe stakingen werden toen niet uitgesloten.

De podcasts van De Standaard