Foto: AFP

VN-Migratiepact met ruime meerderheid goedgekeurd in New York

De Verenigde Naties hebben formeel het Migratiepact goedgekeurd. Ook de Belgische ambassadeur stemde voor.

Het VN-Migratiepact werd met ruime meerderheid goedgekeurd in New York. Er stemden 152 landen voor de tekst, twaalf onthielden zich en vijf stemden tegen. De tegenstemmers waren de VS, Hongarije, Israël, Polen en Tsjechië.

Ook de Belgische vertegenwoordiger heeft op het groene knopje geduwd. België zal aan zijn ja-stem wel een interpre­tatieve verklaring koppelen, in lijn met landen als Denemarken en Nederland. Dat kwamen de partijen van Michels minderheidsregering overeen.

In zijn stemverklaring benadrukte Marc Pecsteen, de permanente vertegenwoordiger van België bij de VN, het niet-bindende karakter van de tekst. 'Dit pact is niet-bindend en respecteert de soevereiniteit van de lidstaten. De tekst onderstreept het verschil tussen reguliere en irreguliere migratie.'

Het juridisch niet-bindend pact van Marrakech wil de internationale samenwerking voor een 'veilige, ordentelijke en geregelde migratie' opvoeren. De precieze tekst is niet ­bekend, maar in de nota benadrukt België het niet-bindende karakter van het Migratiepact. Ook wordt erin opgenomen dat ons land zelf het onderscheid wil blijven maken tussen ­reguliere en irreguliere migratie.

In Marokko hebben begin december 165 landen het goedgekeurd.

In het nieuws