Foto: BELGA

Schauvliege gunt omgevingsvergunning voor elf windmolens in Zeebrugge

Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) kent een omgevingsvergunning toe aan Electrabel voor de bouw van elf windmolens in de achterhaven van Zeebrugge. De Stad Brugge had als enige een ongunstig advies gegeven.

Electrabel had een aanvraag ingediend voor de bouw van elf windmolens tussen het Zuidelijk Insteekdok en de Margareta van Oostenrijkstraat in de achterhaven van Zeebrugge. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er drie bezwaren die hoofdzakelijk betrekking hadden op geluid, slagschaduw, nabijheid van bewoning, aanwezigheid van zeldzame vogelsoorten en cumulatieve effecten door andere windmolens.

Schauvliege ontving daarentegen acht gunstige adviezen, onder meer van de haven zelf, van de hulpdiensten, het Agentschap voor Natuur en Bos en Directoraat-generaal Luchtvaart. De stad Brugge gaf wel een ongunstig advies.

Op basis van die acht gunstige adviezen en het ene ongunstige advies bracht de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie een gunstig samenvattend advies uit. Daaruit bleek dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

De minister verleent dus de omgevingsvergunning, maar vraagt Electrabel wel om enkele voorwaarden te respecteren zoals de cumulatieve effecten inzake slagschaduw van andere vergunde windmolenprojecten in de buurt.

Bron: BELGA
In het nieuws