Foto: Photo News

VN-pact over vluchtelingen ook aangenomen, met steun van België

Een week nadat in Marokko het omstreden VN-Migratiepact is ondertekend, is maandag in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het Vluchtelingenpact van de volkerenorganisatie gestemd. België stemde voor dat pact.

Het pact, ‘global compact on refugees’, is parallel met het veelbesproken VN-Migratiepact tot stand gekomen. Maar in tegenstelling tot het migratiepact is het vluchtelingenpact geruisloos gepasseerd. Er stemden 181 van de 193 lidstaten voor het document, waaronder ons land. Enkel de VS en Hongarije stemden tegen, de overblijvende landen bleven weg.

Het doel van het pact is om de grote opvanglanden beter te ondersteunen. Het pact moet vluchtelingen onder andere een betere toegang tot scholen, werk en gezondheidszorg verlenen.

Hoe komt het dat dit pact minder stennis veroorzaakt? Net als het Migratiepact is het niet bindend, maar daarnaast is de reikwijdte beperkter. Het gaat hier niet over alle migranten, maar enkel de vluchtelingen die onder de Vluchtelingenconventie vallen.

Binnen de regering is te horen dat de gevolgen van het pact voor ons land niet groot zijn, omdat het in de lijn ligt van het huidig beleid. Het pact legt vooral de nadruk op de ondersteuning van gastlanden van grote groepen vluchtelingen, zoals het bieden van humanitaire en ontwikkelingshulp, en het zoeken naar duurzame oplossingen, zoals vrijwillige terugkeer en hervestiging.

Het vluchtelingenpact vraagt wel dat landen, behalve van hervestiging, werk maken van ‘complementaire routes’ voor vluchtelingen, zoals humanitaire visa of de mogelijkheid voor vluchtelingen om (met een studentenvisum of studiebeurs) in derde landen te studeren of werken. Het pact vraagt ook om gezinshereniging te faciliteren.

Bron: BELGA
In het nieuws