Foto: isopix

Vlaams Belang kan Migratiepact niet tegenhouden via Raad van State

Het lijkt erop dat het Vlaams Belang bakzeil haalt bij de Raad van State in zijn verzet tegen het VN-migratiepact.

De Raad van State zal wellicht het verzoekschrift van het Vlaams Belang verwerpen. In dat verzoekschrift vroeg de partij de ondertekening van het VN-Migratiepact door ons land te schorsen.

De auditeur van de Raad oordeelde vanmiddag alvast dat hoogdringendheid van de vordering onvoldoende is aangetoond. Bovendien stelde hij dat het pact geen verdrag is maar een niet-bindend akkoord. Haast altijd volgt de Raad van State in zijn oordeel de bevindingen van de auditeur. Later vandaag wordt dat bekend.

In een interview op VTM verwijt Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter de goedkeuring van het pact vooral aan de N-VA, zijn belangrijkste politieke tegenstrever. ‘De N-VA had het pact kunnen tegenhouden indien ze sneller hun verantwoordelijkheid hadden genomen op de verschillende voorbereidende vergaderingen.’

Dewinter verwijst vooral naar de zogenaamde Coormulti van 12 september, een vergadering van de bevoegde kabinetten en administraties van de federale en deelstaatregeringen. Volgens Dewinter stelt de auditeur van de Raad van State dat de beslissing van die Coormulti 'bepalend en beslissend' was.

De podcasts van De Standaard