Foto: belga

Geen blauwe hesjes aan het stakingspiket

Te velde deelnemen aan de vakbondsacties of naar Brussel trekken voor het vierjaarlijkse nationale ACLVB-congres? In liberale vakbondsrangen is het vandaag lastig kiezen.

De militanten en vakbondsafgevaardigden van de liberale vakbond ACLVB staan vandaag voor een ongewone keuze. Ze hebben een dubbele boeking in de agenda. Vandaag bereikt de syndicale actieweek haar hoogtepunt. Maar ook vandaag is er het statutair congres, waarop de vakbond de strategie voor de komende jaren uitstippelt. Topman Mario Coppens steekt niet weg dat hij het liever anders had gezien. ‘De datum van ons congres lag al vast, toen het gemeenschappelijke vakbondsfront besliste om een ­actieweek te organiseren tussen 10 tot 14 december.’

Volgens Coppens is dat onder impuls van de socialistische vakbond uitgedraaid op één grote actiedag op vrijdag. Hijzelf had de acties liever verspreid over een hele week gezien. Coppens voegt er meteen aan toe dat hij daar zelf niet zoveel over te zeggen had. De hoofdkwartieren van de bonden beslisten om de concrete invulling van de actieweek over te laten aan de ­sectorbonden.

Meer verhaal, minder kabaal

De liberale vakbondsvoorman verzekert dat hij de militanten en vakbondsafgevaardigden van het ACLVB de keuze gelaten heeft tussen deelnemen aan de actiedag of aan het congres. ‘Maar ik ben een tevreden man, de meesten kozen voor deelname aan het congres’.

Of dit dan betekent dat er op de vakbondsacties weinig of geen blauwe hesjes en vestjes te zien zullen zijn? De ACLVB-voorzitter gaat het antwoord uit de weg door er meteen een andere vraag tegenover te stellen: ‘De vraag is wat de beste strategie is, op dit moment. Nog maar eens actievoeren en roepen hoe slecht de regering wel bezig is? Of meer tijd en energie steken in het formuleren van voorstellen voor hoe het beter kan?’

Mario Coppens zegt voor de tweede optie te gaan. ‘We kiezen voor meer verhaal en minder kabaal.’

Actie aan VBO

Het wordt meteen de rode draad van het nationale congres, dat vandaag in Brussels Expo op de Heizel plaatsvindt. De liberale vakbondstopman wil nog niets kwijt over de voorstellen die er op tafel zullen komen. Eerst moeten de militanten er zich over uitspreken.

Waar vandaag wel zeker blauwe hesjes te zien zullen zijn, is aan het hoofdkwartier van werkgeversorganisatie VBO. De drie vakbonden hebben afgesproken om samen zo’n 500 leden op te trommelen voor een manifestatie in het teken van het nakende tweejaarlijkse interprofessionele loonoverleg (IPA).

In het nieuws
Niet te missen