Foto: BELGA

Klanten dienstencheques discrimineren onbewust op leeftijd

Dienstenchequesbedrijven krijgen vaker te maken met (onbewuste) discriminatie op basis van leeftijd dan van origine. Dat leert een onderzoek via mystery calls.

Op initiatief van de dienstenchequesbedrijven zelf en van de federatie van lokale overheden, de VVSG, is in de afgelopen maanden een grootschalig onderzoek gevoerd naar het voorkomen van discriminatie in de sector van de poets- en huishoudhulp. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters steunde het project.

Op basis van mystery calls - waarbij de onderzoekers zich voordoen als klanten - werd nagegaan hoe vaak en welke soort discriminerende praktijken voorkomen.

Eerste vaststelling: in twee op de drie gevallen gaan de dienstenchequebedrijven niet in op discriminerende vragen van klanten. Tweede vaststelling: doen ze dat wel, dan gaat het voor de helft om expliciete vragen naar een oudere of jongere poetshulp; minder vaak komen vragen voor over gender (man/vrouw) en origine.

Bejaarde moeder

Leeftijd scoort hoog ‘omdat bedrijven de vraag van de klant niet als discriminerend ervaren of herkennen’, luidt het. ‘Meer en meer bedrijven aanvaarden niet dat klanten eisen stellen op het vlak van afkomst. Men weet dat dit verboden is en dat is een goede zaak. Voor leeftijd is de alertheid er nog onvoldoende. Men beseft bijvoorbeeld niet dat een klant die expliciet om een oudere huishoudhulp vraagt voor zijn bejaarde moeder toch onbewust discrimineert’, zegt Karel Hubau van de vzw Mycadis, die het onderzoek voerde.

In het nieuws