Foto: belga

Haatprediker Denis vanmorgen vrijgelaten

Iets na 11 uur vanmorgen is haatprediker Jean-Louis Denis vrijgelaten uit de gevangenis van Ittre. Bij zijn vrijlating haalde hij meteen fel uit. ‘Er zitten moslims in de gevangenis enkel omdat ze moslim zijn.’

Jean-Louis Denis is een vrij man. Hij heeft vijf jaar in de cel gezeten.

Denis is een Brusselse bekeerling die banden had met Sharia4Belgium. Hij werd in 2013 opgepakt nadat twee minderjarige schooljongens uit Schaarbeek naar Syrië vertrokken waren. Volgens het federaal parket zou hij 23 Syriëstrijders geronseld hebben.

Denis zat zijn straf uit in de speciale ­Deradex-vleugel van de gevangenis van ­Ittre, waar geradicaliseerde haatpredikers worden ondergebracht om hen tot andere inzichten te brengen. Dat is bij Denis niet gelukt. ‘Tijdens zijn verblijf is er weinig aan zijn mentaliteit veranderd’, erkent zijn advocaat Sébastien Courtoy. ‘Zelf zegt mijn cliënt dat hij nog dichter bij zijn God staat dan voorheen.’

Dat bleek ook vanmorgen toen hij werd vrijgelaten. Volgens hem worden mensen psychologisch gefolterd op die afdeling Deradex: ‘Dit versterkt alleen maar hun overtuiging. Het levert het tegenovergestelde op van wat jullie willen bereiken.’

Denis verwees naar de gele hesjes en zwaaide met een briefje van 20 euro en zei: ‘Er zijn vandaag mensen die hun leven opofferen om maar een beetje geld te hebben. Wel, ik ben bereid om mijn leven te wijden aan Allah en uit te leggen aan de mensen dat de Islam niet in strijd is met de democratie.’

‘Ik wens mijn broeders en zusters die vandaag in de gevangenis zitten veel sterkte in hun beproeving en ik vraag Allah om hen te steunen.’

Denis gaat nu in Londerzeel wonen, bij zijn invalide moeder. De gemeente is op zijn hoede.

Denis zal in de gaten gehouden worden door de veiligheidsdiensten. ‘De voorbije jaren hebben we een procedure uitgewerkt om dergelijke mensen met een hoger veiligheidsrisico “aanklampend” te observeren’, zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Haatprediker Denis vanmorgen vrijgelaten
Foto: belga

De podcasts van De Standaard