06/12/2018 - Opinies
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook gplus nextprevshare twitter video

kort & bondig

Babylonische spraakverwarring

‘Laten Wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal zodat de een niet meer kan verstaan wat de ander zegt.’ Over de aard van deze spraakverwarring weidt het boek Genesis niet uit. Wie George Orwells 1984 heeft gelezen, kan er zich wellicht iets bij voorstellen. Wie niet van fictie houdt, kan The coddling of the American mind lezen. In hun razend actuele boek beschrijven Greg Lukianoff en Jonathan Haidt het fenomeen concept creep. De betekenis van woorden als ‘trauma’, ‘racisme’, ‘discriminatie’ en ‘gevaarlijk’ gaat teloor door de veronachtzaming (of het ‘wegkruipen’) van hun oorspronkelijke betekenis. Door woorden en begrippen te gebruiken op een manier die losgekoppeld is van de betekenis die ze in (bijvoorbeeld) het woordenboek hebben, wordt het mogelijk om allerlei dingen te bestempelen als ‘traumatisch, racistisch, gevaarlijk’ zonder dat daarvoor nog een objectieve toetsing mogelijk is. Het gevolg hiervan is een babylonische spraakverwarring die elke zinvolle dialoog bij voorbaat onmogelijk maakt, omdat de betekenis van de woorden ons ongemerkt ontglipt is. Het enige criterium voor het gebruik van een woord wordt de spreker zelf.