• N-VA-voorzitter Bart De Wever en premier Charles Michel

Met dit eindspel van N-VA lijkt de teerling geworpen

Nu de N-VA, vroeger dan verwacht, met een radicale campagne is gestart over de gevaren van het VN-Migratiepact, lijkt de teerling geworpen.

Premier Charles Michel kan niet anders dan deze campagne als een affront te aanzien. Op de ochtendzitting van de commissie Buitenlandse Zaken, met de diplomaat die namens België over het pact onderhandelde ...

In het nieuws