zeeslag

Voor de Belgische vissers kan de Brexit een drama worden. vum

Brexit kan ramp worden voor Europese vissers

Voor weinig sectoren staat er bij de Brexit zoveel op het spel als voor de vissers. De Britten krijgen opnieuw zeggenschap over wie er in ‘hun’ wateren komt vissen. Probleem: Belgische vissers halen daar de helft van hun vangst vandaan.

In het nieuws