Foto: REUTERS

‘Biodiversiteit veel beter beschermen, of mensheid kan uitsterven’

De Verenigde Naties waarschuwen dat er binnen nu en twee jaar concrete stappen moeten gezet worden om de snelle achteruitgang van onze biodiversiteit tegen te gaan. Zo niet, dan tekent de mens mogelijk zijn eigen doodsvonnis.

In aanloop naar een mondiale conferentie over de wereldwijde achteruitgang van ecosystemen roept Cristiana Pa?ca Palmer, hoofd van het biodiversiteitsprogramma van de Verenigde Naties, alle burgers op druk uit te oefenen op hun regeringen. Die moeten tegen 2020 veel ambitieuzere doelstellingen onderschrijven voor de bescherming van insecten, vogels, planten en zoogdieren die broodnodig zijn voor de productie van voedsel en drinkwater en de opslag van koolstoffen.

‘De niet-aflatende achteruitgang van onze biodiversiteit is een sluipmoordenaar’, zegt Pa?ca Palmer aan The Guardian. ‘De klimaatverandering is voor veel mensen nu al voelbaar in het dagelijkse leven. De achteruitgang van de biodiversiteit is dat nog niet. Maar eens het zover is, kan het echter al te laat zijn.’

Pa?ca Palmer is uitvoerend secretaris van de VN Conventie over Biodiversiteit, verantwoordelijk voor het behoud van de natuurlijke systemen waarvan de mensheid afhankelijk is. De 195 lidstaten van het VN-orgaan en de Europese Unie komen deze maand bijeen in Egypte om te discussiëren over nieuwe regels over het behoud van onze biodiversiteit. Die discussies moeten uiteindelijk uitmonden in een verdrag dat in 2020 zal aangenomen worden op een conferentie in Peking.

Doelstellingen niet gehaald

Natuurbeschermers hopen op een ambitieus verdrag, maar het verleden biedt weinig hoop daarop. In het vorige verdrag beloofden de lidstaten namelijk acht jaar geleden al onder meer om het verlies van natuurlijke habitats van dieren tenminste met de helft terug te dringen, te zorgen voor duurzame visserij in alle wateren en de natuurreservaten tegen 2020 uit te breiden van 10% naar 17% van de aardoppervlakte.

Veel landen hebben die doelstellingen echter niet gehaald, en de landen die wel meer natuurgebieden instelden, zoals Brazilië en China, doen vaak weinig tot niets om erop toe te zien of de regels wel worden nageleefd.

Tenslotte staat het probleem erg laag op de politieke agenda. Zo weigerden de Verenigde Staten in 2010, nog onder president Barack Obama, zelfs het toen bereikte biodiversiteitsakkoord te ratificeren.

Onthutsende cijfers

Helemaal de hoop opgeven, dat wil Pa?ca Palmer echter niet. Zo wijst ze er in The Guardian op dat sommige diersoorten in Afrika en Azië het beter doen dan vroeger (al is dat voor de meeste diersoorten niet het geval) en nam de bosbedekking in Azië met 2,5 procent toe (al verdwijnt het woud op andere continenten aan een veel sneller tempo).

‘De cijfers zijn algemeen genomen onthutsend’, zegt Pa?ca Palmer. ‘De toenemende bevolkingsdruk en klimaatverandering zullen het verlies aan biodiversiteit de komende dertig jaar alleen maar doen toenemen. Tegen 2050 kan Afrika de helft van zijn vogels en zoogdieren verloren zijn. De Aziatische visserijsector dreigt volledig in te storten. Ik hoop dat we niet de eerste soort worden die zijn eigen uitsterving vastlegt.’

In het nieuws