Foto: Uplace

‘Definitieve doodsteek’ voor Uplace

De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het shoppingcomplex Uplace in Machelen vernietigd. Dat melden de organisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral dinsdag. Ze spreken van de ‘definitieve doodsteek’ voor het project.

Eind vorig jaar vernietigde de Raad van State al het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace. Velen beschouwden dat al als de doodsteek voor het project. In april kwam daar nog eens bovenop dat het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een verlopen handelsvestigingsvergunning van Uplace onrechtmatig is gereactiveerd door een decreet van de Vlaamse regering.

Nu is dus ook de stedenbouwkundige vergunning vernietigd. Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral reageren tevreden. ‘Deze finale doodsteek voor een achterhaald project is erg goed nieuws. Wij hebben ons van bij het begin tegen Uplace verzet. Een groot shoppingcentrum op een pure autolocatie is niet te rijmen met de uitdagingen inzake luchtvervuiling, klimaat, verkeer en ruimtelijke ordening.’

De organisaties moesten het nieuws via de rechter vernemen. ‘Dat zegt helaas veel over het gebrek aan visie bij de Vlaamse regering’, luidt het.

Uplace niet verrast

Uplace is niet verrast door het nieuwe arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het is een logisch gevolg van de vernietiging van het gedeelte van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Vlaams Strategisch Gebied Brussel (GRUP VSGB), waarin het Uplace-project had moeten komen. Dat zegt Uplace-woordvoerster Lies De Smedt.

Uplace herinnert eraan dat de opmaak van een nieuwe rechtsgrond intussen gedelegeerd is aan het gemeentebestuur van Machelen. De gemeente, aldus Uplace, liet eerder al weten dat ze bij de opmaak van nieuwe ruimtelijke plannen voor de reconversiezone op haar grondgebied overleg zal plegen met de eigenaars van de betrokken grondpercelen.

‘Uplace zal de komende maanden dan ook constructief meewerken en blijft bereid om een trekkersrol op te nemen voor de sociaaleconomische herontwikkeling van de oude industrieterreinen in Machelen’, luidt het nog.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden