Foto: BELGA

Voorstel: ‘Voor iedereen dezelfde fietsvergoeding’

Niet iedereen die met de fiets naar het werk rijdt, heeft recht op een fietsvergoeding.

Bij de NMBS bijvoorbeeld of bij sommige privébedrijven is geen regeling voorzien. Bedrijven en sectoren die wel een vergoeding uitkeren, hanteren soms verschillende bedragen: 0,15 euro per kilometer voor leerkrachten, 0,21 euro voor Vlaamse ambtenaren, 0,23 euro in de meeste privébedrijven …

CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh heeft een resolutie klaar waardoor alle werknemers in zowel de private als de publieke sector aanspraak kunnen maken op dezelfde vergoeding, ongeacht het type fiets (traditioneel, elektrisch, speed-pedelec).

‘De fietsvergoeding zou dus moeten worden veralgemeend voor alle werknemers in de private en publieke sector’, zegt hij. ‘En het zou logisch zijn om iedereen hetzelfde bedrag per kilometer te geven. Zowel voor traditionele als elektrische fietsen, want die laatste worden nu vaak uitgesloten.’

Uit cijfers van de FOD Economie blijkt dat het fietsgebruik van werknemers met twintig procent stijgt als de werknemer de fietsvergoeding invoert.

Reacties

De Fietsersbond reageert verheugd. ‘Wij kunnen dit voorstel alleen maar toejuichen’, zegt woordvoerder Wies Callens. ‘Uit een onderzoek van Mobiel21, een beweging voor duurzame mobiliteit, blijkt dat een derde van alle werknemers tussen vijf en vijftien kilometer van het werk woont. Amper 9,6 procent van die werknemers neemt daarvoor de fiets. Een algemene fietsvergoeding kan dé stimulans zijn om al het fietspotentieel te benutten.’

Zelfstandigenorganisatie Unizo reageert voorzichtiger. ‘We steunen alle stimulansen om werknemers op de fiets te krijgen’, zegt adviseur mobiliteit Jochen Goekint. ‘Het vrijgestelde bedrag mag gerust omhoog gaan, en het onderscheid tussen traditionele en elektrische fietsen moet verdwijnen. Maar de vergoeding moet vrijwillig blijven. Het mag geen verplichting voor de werkgever worden.’