Foto: Belga

De as van Evere maakt Rudi Vervoort (PS) zegezeker

De Brusselse regering heeft een aparte samenstelling – PS, CDH en Défi aan Franstalige zijde, aan de overkant een klassieke tripartite van Open VLD, SP.A en CD&V. Wie wil weten waar de fundamenten van die opmerkelijke coalitie liggen, moet gaan kijken in… Evere.

De ietwat grijze gemeente in het noordoosten van het Brussels gewest, goed voor 40.400 inwoners, is niet alleen de thuisbasis van de Navo maar ook van minister-president Rudi Vervoort (PS) en zijn vice-minister-president Guy Vanhengel (Open VLD), de primus inter pares aan Nederlandstalige kant. Voor de tweede gemeenteraadsverkiezingen op rij presenteren Vervoort en Vanhengel zich samen aan de Everse kiezer. Ook SP.A, CD&V en een verdwaalde MR-dissident staan op de ‘Lijst van de Burgemeester’, dus Vervoort is zegezeker, Vervoort doet voort. Vorige keer kwam zijn lijst, toen nog zonder CD&V, net een zetel te kort voor een absolute meerderheid, hij pakte er dan maar Défi bij.

Zowel uitdager Alain Vander Elst (MR), voormalig schepen, als oppositiepartij Ecolo-Groen verwijten Vervoort een bont legertje huurlingen rond zich te hebben verzameld om koste wat het kost de macht in handen te houden. Evere wordt als 70 (!) jaar bestuurd door de socialisten, Vervoort zelf zit 20 jaar in het zadel.

De gemiddelde leeftijd op de Lijst van de Burgemeester ligt opvallend hoog. De 31-jarige Matthieu Vervoort – zoon van – is één van de weinige 'youngsters', maar de kans dat hij zal kunnen zetelen is verwaarloosbaar klein, gezien 'son père' nog wel even voort wil doen. Ook uit eigen rangen moet ‘Koning Vervoort’ niet te veel concurrentie verwachten: waarnemend burgemeester Pierre Muyle stopt met politiek wegens pensioengerechtigd, als hij mag voortdoen als ‘MP’ na mei 2019 vindt Vervoort wel een andere partijgenoot om zijn zitje nog wat warm te houden.

Ni dieu ni maître

Vraag blijft: wat ziet Vanhengel in die alliantie met de socialisten, die Open VLD hooguit verzekert van een aantrekkelijke schepenpost? Echt ‘paars’ is de as niet wegens het ontbreken van de MR – net als op gewestelijk niveau trouwens -, en vrijzinnig zoals in Brussel-Stad ook al niet, want de christendemocraten sluiten aan.

De as is zowel persoonlijk als strategisch van aard. Vanhengel is een liberaal zwaargewicht, maar als Brusselaar ook een buitenbeentje dat binnen zijn partij ni dieu ni maître kent. Houdt zijn voorzitster Gwendolyn Rutten maar wat graag de lijnen open met de N-VA, dan geldt dat allerminst voor Guy Vanhengel. Hij maakt er geen geheim van dat hij N-VA ‘niet geschikt’ vindt om in Brussel te besturen omdat de partij volgens hem gekant is tegen Brussel als gewest. Anderzijds was de Brusselse Open VLD-minister dan wél weer de eerste om N-VA Evere aan de nodige 100 handtekeningen te helpen om op te komen op 14 oktober… met twee kandidaten. Ook dat is Vanhengel.

Hij verstaat zich bijzonder goed met Rudi Vervoort, die in Vlaanderen weinig gekend is en vaak wordt weggezet als tussenpaus die Brussels minister-president mocht worden omdat Laurette Onkelinx (PS) paste voor de job. Intussen klopt dat helemaal niet meer: Vervoort is dominanter dan je hem zou aangeven.

Zo mogelijk nog meer in Evere dan in de schoot van zijn regering. Je kunt dat positief en negatief interpreteren, de oppositie doet uiteraard het laatste. Terwijl de regering, in de nasleep van de Publifin- en Samusocial-schandalen in Franstalig België, maatregelen trof voor een zuiverdere politieke cultuur, was Evere ‘duidelijk niet gehaast om een mandatenkadaster openbaar te maken’. In de Franstalige pers klagen ecologisten en Franstalige liberalen over een totaal gebrek aan transparantie. De PS bestrijdt dat. Het kadaster staat sinds kort online. Ook op andere vlakken kan de as Vervoort-Vanhengel pronken met mooie resultaten, zeker op het vlak van crèches, scholen en sportinfrastructuur.

De inwoners van Evere liggen vooral wakker van de demografische boom en de verkeersveiligheid. Dat zijn immers de grote uitdagingen van Evere, en dat beseft ook het huidige bestuur. Er is de voorbije jaren enorm veel bijgebouwd, maar volgens de voorspellingen moet het tempo nog omhoog. De grote verbindingswegen trekken wegpiraten aan, ‘zo kan het niet langer’, luidt het. En ook financieel is er nog ruimte voor verbetering. Door de bevolkingsgroei krijgt Evere zijn budget niet onder controle. Sinds een jaar of drie staat de gemeente, net als veel andere Brusselse gemeenten, onder curatele van het gewest. Van Rudi Vervoort dus. Zijn minister van Financiën heet… Guy Vanhengel.

In het nieuws