Foto: Belga

Homans: 'Logisch dat verhuurders kiezen voor mensen met stabiel inkomen'

Uit een studie van VUB-onderzoeker Pieter-Paul Verhaeghe blijkt dat veertig procent van mensen met een niet-Nederlandstalige naam wordt ­gediscrimineerd op de huurmarkt in Antwerpen. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) vindt het 'grotesk' dat verhuurders racisme wordt verweten.

Homans laat op Twitter duidelijk blijken het niet eens te zijn met de conclusies van het rapport. '40 procent van de Antwerpse verhuurders' racistisch en discriminerend noemen is volgens haar 'grotesk'. 

Ze legt een verband tussen het weigeren van de kandidaat-huurders en hun financiële situatie. 'Verhuurders willen elke maand de huur ontvangen. Logisch toch? Kiezen voor een huurder met een stabiel inkomen is geen racisme, noch discriminatie.'

Praktijktesten

Het platform Praktijk­testen Nu vraagt op basis van het onderzoek dat Antwerpen praktijktesten ­invoert om discriminatie op de huurmarkt objectief vast te stellen. Daar is Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau niet over te spreken, zegt hij in De Ochtend op Radio 1. ‘Praktijktesten werken niet, ik geloof er niet in. In Gent zijn die testen zuivere windowdressing, ze controleren alleen immokantoren en makelaars, geen privépersonen', zegt Duchateau. ‘Men zet mensen gewoon aan om creatiever te zijn als ze willen discrimineren.'

Ook Duchateau legt net als Homans een verband met de financiële situatie van de kandidaat-huurders. ‘Ik doe alles wat ik kan om mensen uit de armoede te halen. Een “Jan Peeters” zonder inkomen wordt ook gediscrimineerd, wanneer hij geen inkomen heeft.'

'Electoraal geïnspireerd'

Duchateau noemt het onderzoek ook 'duidelijk electoraal geïnspireerd’. ‘De onderzoeker (Pieter-Paul Verhaeghe nvdr.) heeft banden met de linkse partij PVDA, de studie wordt gelost drie weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, en werd al doorgesproken met de oppositiepartijen’, zegt Duchateau. ‘Door de manier waarop de studie gebruikt wordt, zaait de professor twijfel over de kwaliteit van zijn onderzoek.’

Verhaeghe zelf verwerpt die beschuldiging. 'Ik weet niet waar N-VA die banden met de PVDA vandaan haalt en ik wil mij daar 100 procent van distantiëren. Dit onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd, los van alle politieke partijen.’ Zijn enige band met de PVDA is dat hij ooit één keer aan een debat georganiseerd door de partij heeft deelgenomen. 'Maar zo heb ik ook veel debatten van andere partijen gedaan. Zo’n deelname betekent niet dat ik een politieke partij steun.’  

Wat is de echte inzet van de verkiezingen in Antwerpen? Politiek journalisten Bart Brinckman en Matthias Verbergt schetsen het Antwerpse strijdtoneel.

 

Yasmine Kherbache, Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid in Antwerpen voor SP.A, pleit wel voor de praktijktesten. 'Het wordt hoog tijd dat men ook in Antwerpen het probleem durft benoemen en aanpakken', meent Kherbacke. 'Tot nu is het probleem te veel gerelativeerd. N-VA, en Vlaams Belang blijven zich als enige partijen verzetten en daardoor blijft het probleem bestaan.'

Ook Groen stelt dat Antwerpen zo snel mogelijk praktijktesten moet invoeren. 'Voor ons is het kristalhelder: in het volgende bestuursakkoord moet de invoering van praktijktesten op de arbeids- en woonmarkt worden opgenomen', zegt Antwerps lijsttrekker Wouter Van Besien.

'We gaan in Antwerpen voor stedelijke informatiecampagnes en een centraal meldpunt om discriminatie en racisme te melden. Er komen praktijktesten op de arbeids- en woonmarkt', kondigt CD&V-vicepremier en Antwerps lijsttrekker Kris Peeters aan.